Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Sempatik Kişilik Testi

Mevcut son kültürel tabulardan biri, bazı insanların genellikle çok sevildiği, bazılarının ise daha az sevildiğidir. Önceki araştırmaların meta analizi, sempatik bir insanı bilimsel olarak tanımlayan yedi unsuru ortaya çıkardı.

Sempatik biri misiniz? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 35

İnsanların hakkımda daha iyi düşünmeleri için yalanlar söylerim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Sempatik Kişilik Testi (IDR-LPT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-LPT, Reysen Sempatiklik Ölçeğini hazırlamış olan Dr. Stephen Reysen’in çalışmasına dayanmaktadır. IDR-LPT, kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Pozitiflik: İyimser kişiler, başkalarını güçlü ve mutlu hissettirir; çoğu kişide ve durumda iyi bir şeyler görebildikleri için etraflarındakileri olumlu yönde etkilerler. Bu özellik, insanlara olumlu ve cesaret verici yorumlarla cömert davranmayı da kapsar. Ayrıca, bu tür kişiler güçlü bir duruş, gülümseme ve açık omuzlar ile olumlu bir beden dili gösterme eğilimindedir.

Hoşgörülülük: Bu özellikte yüksek puan alan insanlar genellikle başkalarını merak eder ve onlarla ilgilenirken hoşgörü ve anlayış gösterirler, bu da onları başkaları için ilginç hale getirir. Ayrıca sıklıkla karşılarındakileri aktif bir şekilde dinler ve etraflarındaki insanlara görüldüklerini ve önemli olduklarını hissettirirler. Bu özelliği güçlü olan kişiler, cana yakın oldukları ve yargılayıcı bir tavırları olmadığı için sempatik kişilerdir. Kafalarında bizim hakkımızda bir fikir oluşturmuş ve bizi dinlemek istemeyen kişilerle sohbet etmekten çoğu zaman hoşlanmayız.

Sıcakkanlılık: Sıcakkanlılık açısından yüksek puan alanlar genellikle açıklık, sıcaklık ve coşku yayarlar; genellikle insanlara hoş karşılandıklarını ve rahat hissettirirler. Sıcakkanlı kişiler, bizi sıcak ve tasasız hissettirdikleri için kesinlikle sempatiktir. Ayrıca, genellikle gülümserler ve herkese kabul edildiklerini hissettirirler.

Mizah anlayışı: Bizi güldüren insanları severiz ve zorlu durumlarda esprili bir şekilde gerilimi düşüren insanlara doğru çekildiğimizi hissederiz. Ayrıca, ruh halleri bulaşıcıdır ve mutlu ve enerjik insanlarla vakit geçirmeyi severiz. Tutku ve eğlenceyi dengeleyebilmek de önemlidir; olumlu bir havayı korurken ciddi olabilen esprili insanlar genellikle çok sevilir.

IDRlabs Sempatik Kişilik Testi şu araştırmalar baz alınarak hazırlanmıştır: Reysen, S. (2005). Construction of a new scale: The Reysen Likability Scale (Yeni bir ölçeğin oluşturulması: Reysen Sempatiklik Ölçeği). Social Behavior and Personality: An international journal, 33(2), 201-208.; and as used in Feistauer, D. & Richter, T. (2018). Validity of students’ evaluations of teaching: Biasing effects of likability and prior subject interest (Öğrencilerin öğretimle ilgili değerlendirmelerinin geçerliliği: Sempatikliğin ve önceki konu ilgisinin önyargılı etkileri). Studies in Educational Evaluation, 168-178.

Dr. Reysen’in çalışması sempatik kişileri tanımlayan temel faktörleri araştırmıştır. Ve aynı zamanda bu Sempatik Kişilik Testinin tanısal kriterlerinin bazılarının da dayanağıdır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Sempatik Kişilik Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Sempatik Kişilik Testi, sempatik kişilerin kişilik özelliklerinin araştırılmasında kullanılan tanınmış ve saygın bir araştırmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve kişilik özellikleriniz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir kişilik veya ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde geçinmesi kolay bir kişi olmanın özelliklerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Sempatik Kişilik Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Sempatik Kişilik Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Sempatik Kişilik testi size giriş veya kayıt yapmanız gerekmeksizin sunulmaktadır ve sıcakkanlılık, mizah anlayışı, hoşgörülülük, iyilikseverlik, pozitiflik, mutluluk ve dürüstlük ile ilgili skorlarınızı almanıza olanak tanır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin sempatik olduğuna işaret eden mevcut özelliklerinin standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.