Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบนพลักษณ์แบบเปิด

อ้างอิงจากผลงานของ Virginia Price, Ph.D. และ David Daniels, M.D.

แบบทดสอบนพลักษณ์เป็นรูปแบบของลักษณะทางบุคลิกภาพทั้งเก้า ซึ่งได้รับนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาส่วนบุคคลทางจิตวิญญาณ และการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ

แบบทดสอบนพลักษณ์ได้ถูกนำไปใช้งานโดยผู้ปฏิบัติการอย่างหลากหลายเป็นเวลากว่า 70 ปี ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นตามประเพณีที่แตกต่าง และไม่มีแบบทดสอบใดที่ถือเป็นแบบทดสอบสรุปสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ แบบทดสอบนพลักษณ์หลายแบบทดสอบจึงอ้างอิงมาจากผู้จัดทำเองหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

แบบทดสอบนี้อ้างอิงข้อมูลมาจากโปรเจกต์ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาแบบเปิด และผลงานของ Virginia Price นักจิตวิทยาในระดับปริญญาเอก และ David Daniels นพ.และศาสตราจารย์วิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อให้แบบทดสอบนพลักษณ์นี้มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน และอ้างอิงจากข้อมูลงานวิจัยมากกว่าแบบทดสอบอื่น ๆ

คุณมีคุณลักษณะนพลักษณ์แบบใด? ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้ระบุว่าตรงกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 36

ฉันให้ความสำคัญกับครอบครัวและเพื่อนสนิทก่อนใคร

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

36 ข้อที่ยอดเยี่ยมถือเป็นสินทรัพย์ของโปรเจกต์ Open-Source Psychometrics ส่วนแบบทดสอบคุณลักษณะนพลักษณ์แบบเปิดของ IDRlabs เป็นสินทรัพย์ของ IDRlabs International

แบบทดสอบของเราถือเป็นหนึ่งในแบบทดสอบนพลักษณ์ไม่กี่แบบทดสอบที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและฟรี มีการใช้การควบคุมและตรวจสอบเชิงสถิติ ถึงกระนั้น โปรดทราบว่าแบบทดสอบนี้เป็นเพียงตัวชี้วัดในเบื้องต้นของคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับคุณลักษณะทางบุคลิกภาพเท่านั้น

แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ แบบทดสอบสถานที่ทำงานที่เป็นพิษ แบบทดสอบบทบาทในทีม และแบบทดสอบด้านอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบเชี่ยวชาญหรือเป็นแบบทดสอบ"ทางการ" เช่น แบบทดสอบ MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), NEO PI-R, FFM, แบบทดสอบรูปแบบปัจจัยทั้งห้า หรือแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพอย่างแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีนี้เป็นเพียงตัวชี้วัดที่จะช่วยให้คุณรู้เกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพภายนอกจากการวัดผลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่มีแบบทดสอบใดสามารถกำหนดประเภทของคุณลักษณะนพลักษณ์แบบเปิดให้กับคุณได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด และไม่มีแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพแบบทดสอบใดที่สามารถนำมาทดแทนความเคยชินของคุณเอง และผลงานทฤษฎีในเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบนพลักษณ์แบบเปิดนี้ ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และให้คุณได้ค้นพบกับคุณลักษณะนพลักษณ์ของคุณ เราพยายามอย่างมากที่จะทำให้แบบทดสอบนี้เชื่อถือได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

แหล่งอ้างอิงของแบบทดสอบนพลักษณ์แบบเปิดของ IDRlabs ประกอบด้วย: Cron & Stabile: The Road Back to You: An Enneagram Journey to Self-Discovery IVP Books 2016; Daniels & Price: The Essential Enneagram: The Definitive Personality Test and Self-Discovery Guide HarperOne 2009; Open-Source Psychometrics Project: The OSPP Enneagram of Personality Scales; and Riso & Hudson: The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types Bantam 1999.

ผู้จัดทำแบบทดสอบคุณลักษณะนพลักษณ์แบบเปิดออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพจำนวนมาก และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านแบบทดสอบตัวชี้วัดทางจิตวิทยา แบบลักษณ์ และลักษณะทางบุคลิกภาพ ก่อนที่จะเริ่มทำควิซนพลักษณ์แบบเปิดฟรีของเรานี้ โปรดทราบว่า แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์จากแบบทดสอบทางการและเครื่องมือทดสอบ แบบทดสอบนี้ไม่ควรถูกนำไปทดแทนแบบทดสอบที่มีเครื่องหมายการค้าตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบทดสอบคุณลักษณะนพลักษณ์แบบออนไลน์ฟรีของเราถูกจัดเตรียมไปตาม"สภาพ" สามารถทำได้ฟรี และไม่ควรถูกใช้เป็นการรับรองหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบนพลักษณ์แบบเปิดนี้ได้ฟรี และคุณจะได้รับคะแนนคุณลักษณะนพลักษณ์ทั้ง 9 จากผลลัพธ์ของคุณ

2.ได้รับการตรวจสอบแล้ว ในขณะที่มีแบบทดสอบนพลักษณ์อื่นมากมาย หลายแบบทดสอบไม่ได้เจาะจงว่ากำลังวัดผลอะไร หรือมีจุดประสงค์อะไรในการวัดผล ส่วนแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากโปรเจกต์ตัวชี้วัดทางจิตวิทยาแบบเปิด (Open Source Psychometrics Project) ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบทดสอบนพลักษณ์ไม่กี่แบบทดสอบที่อ้างอิงมาจากข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจริง

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบจะถูกจัดเก็บโดยไม่มีการระบุตัวตน และใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้มีความถูกต้องและครบถ้วนสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบนพลักษณ์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพและแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ แบบทดสอบขององค์กร และแบบทดสอบด้าน IQ