Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบฉันคือใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์

ใช้หลักการของศาสตราจารย์ Dr. Sarah E. Shea (M.D.), Dr. Kevin Gordon (M.D.) และคณะ โดยตัวละครในแต่ละคาแรคเตอร์สามารถเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาได้อย่างชัดเจน

คาแรคเตอร์ไหนในแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด? โปรดระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้ตรงกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 34

เวลาที่ฉันอยู่คนเดียว บางครั้งฉันรู้สึกว่าเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างหรือใครบางคนกำลังมองฉันอยู่

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคุณเป็นใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์ของ IDRlabs (IDRlabs Potter Pathology Test, IDR-PPT©) เป็นทรัพย์สินของ IDRlabs International โดย IDR-PPT ใช้แนวคิดของบ้านแฮร์รี่ พอตเตอร์แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ J.K. Rowling, Pottermore, ควิซของ Pottermore หรือได้รับสิทธิพิเศษใดๆจาก Harry Potter และไม่เหมือนกับแบบทดสอบ “Pottermore” หรือ “แบบทดสอบหมวกคัดสรร” อื่นๆ HARRY POTTER เป็นเครื่องหมายการค้าของ Warner Bros Entertainment Inc. แบบทดสอบปัจจุบันไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการหรือเกี่ยวข้องกับ Warner Bros., Pottermore, หรือบริษัทแบบเดียวกัน และแบบทดสอบปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความตั้งใจในการละเมิดใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบคุณเป็นใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิทยาองค์การ แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี้ใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยาเพื่อใช้วัดผลคำตอบของผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ทั้งเจ็ดและบ้านฮอกวอร์ต อันได้แก่ กริฟฟินดอร์ เรเวนคลอ ฮัฟเฟิลพัฟฟ์ และสลิธีริน วิธีการของควิซคุณเป็นใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์อ้างอิงมาจากงานวิจัยต้นฉบับของ Shea, S. E., Gordon, K., Hawkins, A., Kawchuk, J., & Smith., D., ซึ่งถูกเผยแพร่ไว้ใน Canadian Medical Association Journal, 163(12)

แบบทดสอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ไม่ว่าถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ นำไปใช้วิจัยในเชิงวิชาการ หรือเป็นควิซออนไลน์ฟรีอย่างแบบทดสอบนี้ ถูกนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่จะช่วยค้นหาว่าบุคลิกภาพของคุณเหมือนกับคาแรคเตอร์ไหนของหนึ่งในเจ็ดคาแรคเตอร์จากแฮร์รี่ พอตเตอร์มากที่สุด (ลูน่า เลิฟกู๊ด, เซเวอรัส สเนป, เฟร็ดและจอร์จ วีสลีย์ ลอร์ด โวลเดอมอร์, เบลลาทริกซ์ เลสแตรงจ์, เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ และลูเซียส มัลฟอย) โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีแบบทดสอบไหนเมื่อใช้วิธีวัดทางจิตวิทยาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจะสามารถระบุบทบาทในกลุ่มของคุณได้ถูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์ และไม่มีแบบทดสอบไหนสามารถที่จะทดแทนสิ่งที่คุณคุ้นเคยเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ โปรดอ่านข้อมูลได้จากเว็บไซต์ทางการที่เกี่ยวข้องกับ Harry Potter โดยตรง

ผู้จัดทำแบบทดสอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จิตวิทยาการเมือง และแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่จะทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ โปรดทราบว่าผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมฟรีโดยเป็นไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือเป็นการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบฉันเป็นใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์ของเรา อ่านข้อมูลได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบคุณเป็นใครในแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งจะทำให้คุณได้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับคาแรคเตอร์ใดจากทั้งหมดเจ็ดคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์

2. จัดทำโดยใช้วิธีวัดจริงทางจิตวิทยา แบบทดสอบในปัจจุบันได้ถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญด้วยวิธีวัดทางจิตวิทยาที่แท้จริง ซึ่งได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed ในด้านงานวิจัยและเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์

3. แตกต่าง ในขณะที่มีแบบทดสอบและควิซเกี่ยวกับแฮร์รี่ พอตเตอร์อื่นๆ อยู่มากมาย แบบทดสอบนี้ใช้กรอบความคิดที่แตกต่างด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกของเหล่าศาสตราจารย์และแพทย์เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งถูกสร้างขึ้นในเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์

3. มีการควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน มีการวิเคราะห์แบบทดสอบในเชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในการจัดกลุ่มทางจิตวิทยา รวมไปถึงแบบทดสอบเกี่ยวกับกลุ่มคณะ ไอคิว และบุคลิกภาพ