Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

IQ Testi

Zeka seviyesi ya da zeka katsayısı, kısaca IQ, sosyal bilimlerdeki en sağlam kavramlardan biridir ve genel olarak zekayı ölçmenin en etkili yolu olduğu kabul edilmektedir. Modern toplumda zeka seviyesi (IQ), eğitime başlama seviyesi, entelektüel becerinin değerlendirilmesi ve iş başvurusu yapanların değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Piyasada çok sayıda vasatın altında IQ testi bulunur, ancak bu test bilimsel ve istatistiksel olarak doğrulanmış bir IQ testi sunmak amacıyla SAPA ve ICAR projelerinden elde edilen verileri kullanmıştır.

IQ seviyen ne? Takip eden soruların her biri için yanıtınızı aşağıda belirtin.

Soru 1 / 16

SONRAKİ

IDR-IQ16, araştırmacıların kullandıkları ölçütler ve veriler kullanılarak ve hakemli araştırmalar baz alınarak derlenmiştir.

Zeka katsayısı (IQ), zekayı değerlendirmek için tasarlanmış çeşitli standartlaştırılmış testlerden elde edilen toplam puandır. Bir popülasyon örnekleminin medyan işlenmemiş skoru IQ 100 olarak tanımlanır ve yukarı veya aşağı yönlü her standart sapma (SD), 15 IQ puanı olarak tanımlanır. Bu tanıma göre, toplumun yaklaşık %66’sı IQ 85 ve IQ 115 arasında skorlar almaktadır.

IQ puanlarının morbidite ve mortalite, ebeveynin sosyal statüsü ve biyolojik ebeveyn IQ’su ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Modern toplumda IQ, eğitime başlama seviyesi, entelektüel becerinin değerlendirilmesi ve iş başvurusu yapanların değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. “Big Five” Beş Faktör Modeli ile birlikte IQ’nun genellikle MBTI, Belbin veya DISC profilleri gibi alternatif kişilik ölçümlerinden daha doğru olduğu ve daha büyük tahmin gücüne sahip olduğu kabul edilir.

Bunların tümü zeka seviyesini ölçmek için tasarlanmış olsa da IDR-IQ16, Wechsler Yetişkinler için Zeka Ölçeği, Ölçekli Wechsler IQ Testi, WAIS Testi veya Raven'ın Standart İlerleyen Matrisleri, RPM veya RAVEN IQ testi ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, bunların tümü toplumun genel zeka ve entelektüel yeteneğini ölçmeyi amaçlayan IQ testleridir (veya envanterleridir). IDR-IQ16, ICAR ve SAPA projelerinden elde edilen veriler ışığında derlenmiştir. IDR-IQ16’nın bu belirli biçiminin mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Bu online IQ testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve insan kaynakları, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Online IQ testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. IQ modelinin muteber ve sosyal bilimlerin en geçerli konseptlerinden biri olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır.

2. Ücretsiz. Bu online 16 sorulu IQ testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve uluslararası geçerliliğe sahip sorular ve popülasyon istatistikleri kullanarak IQ’nuzu öğrenmenizi sağlayacaktır.

3. Kısa ve öz. Hakemli üniversite araştırmalarından (ICAR ve SAPA projeleri) elde edilen bulguları kullanan, IQ testinin bu kısa versiyonu, sadece 16 soru ile hem IQ puanınızı öğrenmenizi sağlar hem de güvenilirliğini korur.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.