Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Depersonalizasyon-Derealizasyon Testi

Hayallere dalmak, düşüncelerde kendini kaybetmek ve bedenin dışında hissetmek normal deneyimlerdir, ancak bazıları için bunlar tekrarlayan semptomlar olabilir; klinik açıdan önemli boyutlara ulaşabilir ve sosyal bağlamlarda veya diğer önemli işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olabilir.

Bu 20 maddelik test, klinik depersonalizasyon ve derealizasyon olarak bilinen kişilik bölünmesinin spesifik dissosiyatif deneyimlerini ölçer.

Depersonalizasyon ve/veya derealizasyon eğiliminiz var mı? Takip eden beyanların her biri için yanıtınızı aşağıda belirtin.

Soru 1 / 20

Çoğu zaman kendimi rüya görüyormuşum gibi hissediyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Depersonalizasyon Testi, Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu tanı kriterlerinden (Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, 5. baskı) ve Anomali Hissi Ölçeğinden ilham almıştır. IDRlabs'ın Amerikan Psikiyatri Birliği'ne veya Hissedilen Anormallik Ölçeği'nin yazarlarına bağlı değildir.

Depersonalizasyon: Depersonalizasyon, kişinin kendisinden ve kimliğinden kopma hissidir; kendimize dair algımızdaki değişiklikler olarak tanımlanabilir. Düşüncelerimiz, duygularımız, eylemlerimiz, anılarımız veya beden, benlik ve kimlik duygularımızla ilgili olarak kendimizi dışarıdan bakan bir gözlemci gibi hissedebiliriz. İnsan sanki kendi bedeninin dışındaymış ya da kendi zihinsel süreçlerinden ve bedeninden kopuk bir gözlemciymiş gibi, duygu ve hislerinin kendisine ait olmadığını hisseder.

Derealizasyon: Derealizasyon, kişinin çevresinden kopma hissidir ve bireylerin veya nesnelerin eksik olmasına rağmen rüya gibi, gerçek dışı, çarpık, bulanık veya yanıltıcı olduğu, duygusal renkler ve derinlikte dış dünyamıza ilişkin algımızdaki bir değişiklik olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, depersonalizasyon (duyarsızlaşma) özellikle kişinin kendisinden ve kimliğinden kopma duygusu ve derealizasyon da kişinin etrafındaki şeylerin veya insanların gerçek dışı görünmesidir.

Total Depersonalizasyon-Derealizasyon: Bu sizin depersonalizasyon ve derealizasyon eğiliminizdir. Alınan yüksek puanlar, aşağıdaki gibi semptomlarla belirlenen dissosiyatif bozukluklara yönelik eğilimleri gösterebilir: Kendi duygularınızdan kopma, bedeninizle ilgili çarpık düşünceler ve/veya çarpık bedensel duyum, vücudunuzun farklı yerlerinde duyu kaybı veya kendinizi gerçekten kopmuş ve/veya kendi yaşamınızda bir seyirci gibi hissetme.

Dissosiyasyon yaşamak yaygındır. Bazen kendimizi televizyon izlerken hayal kurarken veya dalgın halde bulabiliriz ya da sanki bir balonun içindeymişiz ve yarı bilinçliymişiz gibi birinin bizimle konuştuğunu fark etmeyiz. Bu tür olaylar normaldir ve genellikle yorgunluk, stres veya uyku eksikliğinden kaynaklanır.

Öte yandan, yukarıdaki semptomları yaşıyorsanız ve bunlar sosyal ortamlarda ya da önemli toplaşmalarda ciddi sıkıntıya ve işlev görememeye neden olan istilacı, tekrarlayan olaylarsa, bu tür durumların bir ruh sağlığı uzmanıyla ele alınması tavsiye edilebilir.

Birçok araştırmacı ve psikolog dissosiyasyon ve Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğu üzerinde çalıştı ve bu test, farklı dissosiyatiflerde ortak bir tema olan anormallik hissini ölçen Cernis Anomali Hissi (CEFSA) ölçeği gibi depersonalizasyon ve derealizasyonu ölçen envanterlere benzer.

IDRlabs Depersonalizasyon-Derealizasyon Testi, Depersonalizasyon-Derealizasyon Bozukluğunun tanı kriterlerinden ilham almıştır ve farklı depersonalizasyon ve derealizasyon semptomlarını ne ölçüde deneyimlediğinizi ölçmek için tasarlanmıştır. Depersonalizasyon-Derealizasyon Testi bir bozukluğu teşhis etmek için bir araç olarak kullanılamaz ve klinik veya psikiyatrik bağlamda psikopatolojiyi ölçen bir araçla olarak görülmemelidir. Her türlü psikolojik değerlendirme bir ruh sağlığı uzmanıyla işbirliği içinde yapılmalıdır.

Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Online test (veya kişilik testinin) sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Depersonalizasyon-Derealizasyon Testi tarafınıza ücretsiz olarak sağlanmakta olup, depersonalizasyon ve derealizasyon olarak bilinen dissosiyatif deneyimlere ilişkin puanlarınızı almanızı sağlar.

2. Akademik odaklı. Bu testten elde edilen geri bildirim, kişinin kendi doldurduğu anket formatında standart maddelere göre ölçülen, yanıtlayanların yaşadıkları depersonalizasyon ve derealizasyon deneyimlerini gösteren özelliklerinin net bir resmini sunmak amacıyla dissosiyatif depersonalizasyon ve derealizasyon olgusuna ilişkin profesyonel araştırmaya dayanmaktadır.

3. Kabul edilebilir geçerlilik ve güvenilirlik. Bu ölçekteki maddeler genel olarak CEFSA ölçeğindeki maddelerle benzerliklere sahiptir; bu ölçek yaygın olarak kullanılan dissosiyasyon ölçeği "Dissosiyatif Deneyimler Ölçeği-II" ile yüksek düzeyde yakınsak geçerliliğe ve 0,98'lik mükemmel bir dahili alfa güvenilirliğine sahiptir.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.