Skip to main content

Denne test findes også på følgende sprog:

Femfaktor-personlighedstest

Big Five anses for guldstandarden i videnskaben. Det er den mest anvendte personlighedstest i videnskabelig forskning og er undertiden blevet kaldt "den eneste egentligt videnskabelige personlighedstest." Blandt videnskabsfolk anses Big Five generelt som mere nøjagtig og omfattende end andre tests, men instrumentet kan ved første øjekast også opfattes som mere teknisk end andre tests.

Hvad er dine Big Five-scores? Indiker hvor godt hvert af de følgende udsagn passer på dig.

Spørgsmål 1 af 50

Jeg gør det, der føles naturligt, uden at skamme mig eller tænke for meget over det.

Uenig
Enig

NÆSTE

IDR-CBF-30© er ejer af IDR Labs International. IDR-CBF-30© er ikke equivalent med NEO PI-R™ eller IPIP-NEO.

Denne personlighedstest vil give dig et overblik over din personlighed i femfaktormodellen. Femfaktormodellen er en forskningsmæssigt underbygget model for personlighed, som i dag er bredt benyttet som teorigrundlag inden for en lang række discipliner. Femfaktormodellen anses almindeligvis for at være mere præcis og dybdegående end alternative personlighedstests, såsom MBTI, JTI, Belbin og DISC-profiler, men kan ved først øjekast fremstå noget mere teknisk. Femfaktormodellen bygger på trækteori og måler i alt 30 personlighedstræk, fordelt på fem hoveddimensioner.

Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) er guldstandarden indenfor samfundsvidenskaberne. Den er i front hvad angår den videnskabelige testning af personlighed. Der er stærk videnskabelig evidens for, at Big Five-konstruktet er solidt, validt og pålideligt. Femfaktormodellen er et forskningsbasereet værktøj baseret på statistisk inferens. Den måler de fem hovedtræk bestående af ekstroversion, venlighed, samvittighedsfuldhed, åbenhed og neuroticisme. Disse hovedtræk har ligedes 30 undertræk, som denne test også vil give dig.

Selvom de alle er udviklet til at måle Big Five-træk, bør IDR-CBF-30 ikke forveksles med IPIP-NEO eller NEO PI-R™ som forfattet af Paul T. Costa, Jr. og Robert R. McCrae. Imidlertid er alle personlighedstests (eller instrumenter) til at måle træk inden for Big Five- eller Femfaktormodellens (FFM) personlighedssystem. NEO PI-R™ tilhører Psychological Assessment Resources. Det specifikke IDR-CBF-30-udtryk tilhører IDR Labs International. Forfatterne af denne online personlighedstest er certificerede i anvendelsen af forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstestning. Resultaterne af vores online Big Five-personlighedstest leveres "som de er," og bør ikke fortolkes som professionel eller certificeret rådgivning af nogen art. For mere om vores online personlighedstest se venligst vores Servicevilkår.

Hvorfor anvende denne test?

1. Høj validitet og reliabilitet. Der er stærk videnskabelig evidens for, at Big Five-testen er solid og et førende instrument indenfor personlighedstestning.

2. Gratis. Denne online Big Five personlighedstest leveres til dig uden beregning og vil give dig dine Big Five-personlighedsscores.

3. Omfattende. Ved brug af avanceret statistiske metoder giver denne Big Five-test dig ikke blot dine scores på de fem hovedtræk i Big Five-modellen, men også på de 30 undertræk, alt imens den bibeholder en længde på kun 50 spørgsmål.

4. Statistiske kontroller. Testscorer registreres i en anonymiseret database. Statistisk analyse af testen udføres for at sikre testscorernes maksimale nøjagtighed og validitet.

5. Lavet af fagfolk. Forfatterne af denne gratis online personlighedstest er certificerede i anvendelsen af forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstestning.