Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test Wielkiej Piątki osobowości (30 podskal)

Wielka Piątka jest uważana za złoty standard w nauce. Jest to najczęściej stosowany test osobowości w badaniach naukowych i czasami określany jest mianem "jedynego prawdziwie naukowego testu osobowości". Naukowcy ogólnie postrzegają Wielką Piątkę jako dokładniejszą i bardziej wszechstronną niż inne testy, ale model może również na pierwszy rzut oka wydać się bardziej specjalistyczny.

Jakie są Twoje wyniki Wielkiej Piątki? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 50

Jestem osobą gotową podlizywać się innym, aby dostać to, czego chcę, nawet jeśli nie jest to szczere.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-CBF-30© jest własnością IDR Labs International. Test IDR-CBF-30© nie jest odpowiednikiem testu NEO PI-R™ lub testu IPIP-NEO.

Niniejszy test osobowości przedstawi ogólny zarys Twojej osobowości zgodnie z modelem pięcioczynnikowym. Model pięcioczynnikowy to naukowy model osobowości, który jest szeroko stosowany jako teoretyczna podstawa badań w szerokim zakresie dyscyplin. Ten model jest ogólnie uważany za dokładniejszy i bardziej kompleksowy niż alternatywne testy osobowości, takie jak testy MBTI, PEN, Belbin, DSM lub DISC, ale na pierwszy rzut oka Wielka Piątka może również wydawać się narzędziem bardziej specjalistycznym. Model pięcioczynnikowy oparty jest na teorii cech i mierzy łącznie 30 cech osobowości, podzielonych na pięć głównych wymiarów, czyli tak zwaną Wielką Piątkę.

Wielka Piątka lub Model Pięcioczynnikowy (Five Factor Model, FFM) jest złotym standardem w naukach społecznych i przoduje w naukowych badaniach osobowości. Istnieją mocne dowody naukowe na to, że Wielka Piątka jest narzędziem rzetelnym, ważnym i wiarygodnym. Model pięcioczynnikowy to oparty na badaniach model osobowości bazujący na wnioskach statystycznych; pięć cech najwyższego poziomu, takich jak otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność, składa się w sumie z 30 podskali cech osobowości, które są podzielone na pięć głównych wymiarów.

Chociaż wszystkie wspomniane testy są zaprojektowane do pomiaru cech Wielkiej Piątki, test IDR-CBF-30 nie powinien być mylony z IPIP-NEO lub NEO PI-R™, których autorem jest Paul T. Costa Jr. i Robert R. McCrae. Wszystkie one są natomiast testami (lub inwentarzami) osobowości do pomiaru cech w systemie osobowości Wielkiej Piątki lub Modelu Pięcioczynnikowego (PMO). Test NEO PI-R™ jest własnością Psychological Assessment Resources. Niniejsza wersja IDR-CBF-30© jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego, kompleksowego testu osobowości Wielkiej Piątki przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako jakakolwiek profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka zasadność i wiarygodność. Istnieją mocne dowody naukowe na to, że test Wielkiej Piątki jest rzetelny i znajduje się w czołówce naukowych testów osobowości.

2. Za darmo. Ten internetowy, kompleksowy test Wielkiej Piątki osobowości jest dostarczany bezpłatnie i umożliwia uzyskanie wyników testu osobowości Wielkiej Piątki.

3. Kompleksowy. Korzystając z zaawansowanych metod statystycznych, ta kompleksowa wersja testu Wielkiej Piątki przedstawi również Twoje wyniki w 30 podskalach Wielkiej Piątki, korzystając z zaledwie 50 pytań.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo badaniami typologią i badaniem osobowości.