Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Beş Büyük Faktör Kişilik Testi (30 Alt Ölçek)

Beş Faktör bilimsel çalışmalarda bir altın standardıdır. Bilimsel araştırmalarda en yaygın kullanılan kişilik testidir ve bazen "mevcut gerçekten bilimsel tek kişilik testi" olarak anılır. Bilim insanları genellikle Beş Faktör testinin diğer testlerden daha doğru ve daha kapsamlı olduğunu düşünmektedir, ama bu model ilk bakışta daha teknik görünebilir.

Beş Faktör skorunuz ne? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

Her şeyi önceden hazırlamak yerine doğaçlama yapmaya daha meyilliyim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-CBF-30©’un mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. IDR-CBF-30©, NEO PI-R&trade veya IPIP-NEO testlerinin bir muadili değildir.

Bu kişilik testi, Beş Büyük Faktör Modeline göre kişiliğinize bir bakış atma imkanı verecektir. Beş Büyük Faktör Modeli, çok çeşitli disiplinlerde gerçekleştirilen araştırmaların kuramsal altyapısı olarak yaygın kullanım alanı bulan bilimsel bir kişilik modelidir. Genellikle bu modelin, MBTI, PEN, Belbin, DSM veya DISC testi gibi alternatif kişilik testlerine kıyasla daha doğru ve kapsamlı olduğu düşünülür, ama Beş Faktör ilk bakışta daha teknik görünebilir. Beş Büyük Faktör Modeli, karakter teorisine dayanmaktadır ve Beş Faktör adı verilen beş ana boyuta ayrılmış, toplamda 30 kişiliği ölçer.

Beş Faktör veya Beş Büyük Faktör Modeli (FFM), sosyal bilimlerde bir altın standardıdır ve bilimsel kişilik testlerinin en önünde gelmektedir. Beş Faktör testinin sağlam, geçerli ve güvenilir olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır. Beş Büyük Faktör Modeli istatistiksel çıkarımlara dayanan araştırma tabanlı bir kişilik modelidir; açıklık, sorumluluk, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal denge olarak sıralayabileceğimiz en önemli beş kişilik özelliği toplamda 30 adet kişilik özelliği alt boyutundan meydana gelir ve bunlar bu beş ana boyuta dağılır.

Tümü Beş Büyük Faktör kişilik özelliğini ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-CBF-30, Paul T. Costa, Jr. Ve Robert R. McCrae tarafından geliştirilen IPIP-NEO veya NEO PI-R™ ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte bunların tümü, Beş Faktör veya Beş Büyük Faktör Modeli (FFM) kişilik sistemi içerisinde bulunan kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir/envanterleridir. NEO PI-R™ Psychological Assessment Resources mülküdür. IDR-CBF-30©’un mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Kapsamlı Beş Faktör kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. Beş Faktör testi sağlam olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır ve bilimsel kişilik testlerinin ön planındadır.

2. Ücretsiz. Bu online Kapsamlı Beş Faktör kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Beş Faktör kişilik testi sonuçlarınızı almanızı sağlayacaktır.

3. Kapsamlı. Beş Faktör testinin gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanan bu kapsamlı sürümü, 30 adet Beş Faktör alt ölçeği için skorlarınızı verirken test uzunluğunu sadece 50 soruda tutacaktır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.