Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Gendercoördinatentest

Gebaseerd op het werk van Heilman en Peus

De onderzoekers H. Heilman en C. Peus hebben een multidimensioneel theoretisch denkkader gebruikt om na te gaan hoe mensen denken over mannen respectievelijk vrouwen. Uit hun onderzoek bleek dat mannen en vrouwen consequent dezelfde kenmerken toeschrijven aan elk geslacht. Met behulp van hun data zou het dus mogelijk moeten zijn om na te gaan hoe andere mensen denken over jouw gender.

Wat zijn je gendercöordinaten? Duid bij elk van de volgende kenmerken aan in hoeverre je jezelf erin herkent.

Vraag 1 van 35

Ik ben…

Sterk

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDRlabs Gendercoördinatentest (IDR-GCT) werd ontwikkeld door IDRlabs. De IDR-GCT is gebaseerd op het werk van dr. Hentschel, dr. Heilman en dr. Peus, die een artikel publiceerden over multidimensionele genderidentiteiten. De test bekijkt hoe mannen en vrouwen zichzelf tegenwoordig kenmerken. De IDR-GCT is niet verbonden aan specifieke onderzoekers in de sociale psychologie of andere verwante onderzoeksinstellingen.

De IDRlabs Gendercoördinatentest werd opgesteld met behulp van de volgende studies: Donnelly & Twenge (2016): Masculine and Feminine Traits on the Bem Sex-Role Inventory, 1993–2012: a Cross-Temporal Meta-Analysis. Sex Roles. Hentschel, T., Heilman, M. E., & Peus, C. V. (2019). The multiple dimensions of gender stereotypes: A current look at men's and women's characterizations of others and themselves. Frontiers in Psychology, 10(JAN), [11]. Robinson, Shaver & Wrightsman (2013): Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Measures of Social Psychological Attitudes. Academic Press.

Het multidimensioneel theoretisch denkkader om genderstereotypes na te gaan, dat gebruikt werd door dr. Hentschel, dr. Heilman en dr. Peus, werd ook gebruikt door IDR-GCT. Deze test is louter voor educatieve doeleinden bestemd. IDRlabs en deze IDRlabs Gendercoördinatentest zijn onafhankelijk van bovenstaande onderzoekers en organisaties.

De Gendercoördinatentest is gebaseerd op een recent onderzoek naar de huidige opvattingen over de genderidentiteit van mannen en van vrouwen. Gratis online tests en quizzen zoals deze zijn echter slechts een eerste kijk en kunnen geen nauwkeurige beoordelingen van je kenmerken geven. Daarom is deze test enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. Een definitieve beoordeling van iemands genderidentiteit kan enkel gebeuren door de persoon in kwestie (dus, door jezelf).

Als uitgever van deze gratis Gendercoördinatentest, die je in staat stelt na te gaan hoe men je ziet in verband met mannelijkheid of vrouwelijkheid, hebben wij ernaar gestreefd om deze test zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken, door deze test te onderwerpen aan statistische controles en validering. Gratis online quizzen zoals deze Gendercoördinatentest bieden echter geen professionele beoordelingen of aanbevelingen; deze test wordt volledig “op zich” verstrekt. Voor meer informatie over onze online tests en quizzen, gelieve de Servicevoorwaarden raad te plegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze Gendercöordinatentest wordt je gratis verstrekt en laat je scores zien omtrent hoe mensen over jouw genderidentiteit denken, zoals bestudeerd door dr. Tanja Hentschel, dr. Madeline Heilman en dr. Claudia Peus.

2. De eerste gendercoördinatentest. Deze vragenlijst is een van de eerste serieuze pogingen om de bevindingen van dr. Heilman en dr. Peus omtrent stereotypen te operationaliseren in de vorm van een toegankelijke online persoonlijkheidstest.

3. Statistische controles. Er wordt een statistische analyse van de test uitgevoerd om maximale nauwkeurigheid en geldigheid van de testscores te kunnen verzekeren.

4. Gemaakt door professionals. Deze test werd ontwikkeld met behulp van mensen die professioneel werken met psychologie en onderzoek naar individuele verschillen.