Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na współrzędne płci

Oparty na pracy Heilman i Peus

Dr. H. Heilman i dr. C. Peus wykorzystały wielowymiarowe ramy, aby ocenić, jak ludzie postrzegają odpowiednio mężczyzn i kobiety. Wyniki ich badań wykazały, że mężczyźni i kobiety konsekwentnie przypisują te same cechy poszczególnym płciom. Wykorzystując ustalone przez nie dane, powinno być zatem możliwe określenie, jak ludzie postrzegają Twoją płeć.

Jakie są Twoje współrzędne płci? Określ swój stopień zgodności dla każdej z poniższych cech.

Pytanie 1 z 35

Jestem osobą…

zdecydowaną

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na współrzędne płci IDRlabs (IDR-GCT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-GCT opiera się na pracy dr. Hentschel, dr. Heilman i dr. Peus, które są autorkami artykułu na temat wielowymiarowych tożsamości płciowych. Test bierze pod uwagę aktualne opisy własnej osoby i innych przez mężczyzn i kobiety. Test IDR-GCT jest niezależny od konkretnych badaczy w dziedzinie psychologii społecznej i nie jest powiązany z żadnymi instytucjami badawczymi.

Test na współrzędne płci IDRlabs opiera się na następujących badaniach: Donnelly & Twenge (2016): Masculine and Feminine Traits on the Bem Sex-Role Inventory, 1993–2012: a Cross-Temporal Meta-Analysis. Sex Roles. Hentschel, T., Heilman, M. E., & Peus, C. V. (2019). The multiple dimensions of gender stereotypes: A current look at men's and women's characterizations of others and themselves. Frontiers in Psychology, 10(JAN), [11]. Robinson, Shaver & Wrightsman (2013): Measures of Personality and Social Psychological Attitudes: Measures of Social Psychological Attitudes. Academic Press.

Wielowymiarowe ramy oceny stereotypów płci, które wykorzystały dr Hentschel, dr Heilman i dr Peus, są również wykorzystane w teście IDR-GCT. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test współrzędnych płci IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na współrzędne płci jest oparty na niedawnym badaniu obecnego stanu koncepcji płci w odniesieniu do mężczyzn i kobiet. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jednak wyłącznie „rzutem oka” i nie mogą zapewnić dokładnej oceny Twoich cech. Dlatego test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny tożsamości płciowej może dokonać jedynie konkretna osoba (czyli osoba, której ocena dotyczy).

Jako wydawcy tego bezpłatnego testu na współrzędne płci, który pozwala zmierzyć jak jesteś postrzegany(a) w odniesieniu do Twojej męskości lub kobiecości, staraliśmy się, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny. Dlatego też został on poddany kontroli statystycznej i weryfikacji. Należy jednak zauważyć, że bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test na współrzędne płci, nie zapewniają profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek rekomendacji; test jest dostarczany wyłącznie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji o naszych internetowych testach i quizach, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na współrzędne płci jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wynik odnośnie tego, jak postrzegana jest Twoja tożsamość płciowa, w oparciu o badania dr. Tanji Hentschel, dr. Madeline Heilman i dr. Claudii Peus.

2. Pierwszy w swoim rodzaju. Niniejsza ocena jest jedną z pierwszych poważnych prób dalszego użycia ustaleń badań dr. Heilman i dr. Peus na temat stereotypów i sformułowania z nich dostępnego, internetowego testu osobowości.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzone przez profesjonalistów. Niniejszy test został opracowany z udziałem profesjonalistów zawodowo zajmujących się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.