Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Kinsey-schaaltest

Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy, en Dr. Clyde Martin ontwikkelden de Heteroseksueel-Homoseksuele-Beoordelingsschaal, ook wel bekend als ‘De Kinsey-schaal’, om rekening te houden met onderzoeksbevindingen die uitwezen dat mensen niet passen in exclusieve heteroseksuele of homoseksuele categorieën.

Het team van Kinsey ondervraagde duizenden mensen over hun seksleven. Onderzoek toonde aan dat seksueel gedrag, gedachten en gevoelens voor het eigen of het andere geslacht niet altijd consequent waren over de tijd heen.

Waar denk je dat je je kan situeren op de Kinsey-schaal ? Kom het hieronder te weten.

Vraag 1 van 7

Tot wie voel jij jou aangetrokken ?

VOLGENDE

De IDR-KST© is eigendom van IDR Labs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd verstrekt door Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy en Dr. Clyde Mart.

De Kiney-schaal is een breed toegepaste index en instrument om heteroseksueel en homoseksueel gedrag te meten. De Kinsey schaal biedt geen tegemoetkoming aan alle mogelijke seksuele identiteiten en beweert niet rekening te houden met deelnemers die zich als non-binair (‘genderqueer’) zien. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, was Kinsey geen behaviorist, maar erkende hij dat seksualiteit breder gaat dan geleefd gedrag. De Kinsey-schaal is gedateerd, maar blijft populair in diverse contexten. Het historisch belang van de oorspronkelijke Kinseyrapporten, Sexual Behavior of the Human Male (1948) en Sexual Behavior of the Human Female (1953) worden algemeen erkend.

Hoewel de beiden zijn ontworpen om heteroseksueel en homoseksueel gedrag te meten, dient de IDR-KST© niet verward te worden met andere “Kinsey-schaaltests,” zoals opgesteld door alternatieve onderzoeksinstanties. Niettemin zijn het allen professioneel ontworpen persoonlijkheidstests (of inventarissen) bedoeld om heteroseksueel en homoseksueel gedrag te meten in verhouding met de traditionele geslachtsrollen in de westerse wereld. De IDR-KST© is eigendom van IDR Labs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd verstrekt door Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy en Dr. Clyde Mart. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstesten en hebben professioneel gewerkt met persoonlijkheidstypologie en persoonlijkheidstesten. De resultaten op onze online Kinsey-schaaltest worden “op zich” verstrekt en kunnen niet dien als erkend of professioneel advies. Gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen voor meer info over onze online persoonlijkheidstest.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze gratis online Kinsey-schaaltest wordt je gratis verstrekt en stelt je instaat je score te vinden op de Heteroseksueel-Homoseksuele-Beoordelingsschaal, ook wel bekend als de Kinsey-schaal.

2. Getest in verschillende landen. De parameters waarvan de Kinsey-schaaltest gebruik maakt, werden reeds met succes in verschillende regio’s gebruikt, waaronder de V.S., Canada, en verschillende Europese landen.

3. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

4. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstesten en hebben professioneel gewerkt met persoonlijkheidstypologie en persoonlijkheidstesten.