Skip to main content

Detta test finns även tillgängligt på följande språk:

Kinseytest

Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy och Dr. Clyde Martin utvecklade Heterosexuella-Homosexuella betygsskalan, även känd som ”Kinseyskalan”, för att redogöra forskningsresultat som visade att människor inte passar in i uteslutande heterosexuella eller homosexuella kategorier.

Kinsey-teamet intervjuade tusentals människor om deras sexuella historia. Forskning visade att sexuellt beteende, tankar och känslor mot samma eller motsatt kön inte alltid stämde överens över tiden.

Var tror du att du hamnar på Kinseyskalan? Ta reda på det nedan.

Fråga 1 av 7

Vem är du attraherad av?

Fortsätt

IDR-KST© ägs av IDR Labs International. Den ursprungliga forskningen tillhandahölls av Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy och Dr. Clyde Mart.

Kinseyskalan är ett allmänt använt index och instrument för mätning av heterosexuellt och homosexuellt beteende. Kinseyskalan tar inte upp alla möjliga sexuella identiteter, vilket innebär att de inte har respondenter om identifierar sig som icke-binära. Tvärtemot till vad många tror var Kinsey inte en behaviorist, men menade att sexualitet är mycket bredare än helt enkelt levande beteende. Kinseyskalan är daterad, men är fortfarande populär i många sammanhang. De ursprungliga Kinsey-rapporterna, Sexuellt beteende hos den mänskliga mannen (1948) och Sexuellt beteende hos den mänskliga kvinnan (1953), är i allmän åskådning historiskt betydande.

Även om alla är utformade för att mäta heterosexuellt och homosexuellt beteende, så bör IDR-KST© inte förväxlas med andra “test med Kinseyskalan,” som är skrivna av andra forskningsorganisationer. Alla är dock professionellt utformade personlighetstest (eller inventeringar) som är avsedda till att mäta heterosexuellt och homosexuellt beteende i förhållande till könsroller i västvärlden. IDR-KST© ägs av IDR Labs International. Den ursprungliga forskningen tillhandahölls av Dr. Alfred Kinsey, Dr. Wardell Pomeroy, och Dr. Clyde Mart. Författarna av detta gratis personlighetstest online är certifierade vid användning av olika personlighetstest och har arbetat professionellt med typologi och personlighetstestning. Resultaten av vårt online personlighetstest på Kinseyskalan tillhandahålls som de är och bör inte tolkas som att få professionell eller certifierad rådgivning av något slag. Mer information om vårt personlighetstest online finns i våra användarvillkor.

Varför använda sig av detta test?

1. Gratis. Detta test online av Kinseyskalan levereras gratis till dig och låter dig få ditt resultat på den Heterosexuella-Homosexuella betygsskalan, även känt som Kinseyskalan.

2. Testad i flera länder. De parametrar som används i Kinseyskalans test har framgångsrikt använts i flera olika regioner som USA, Kanada och flera europeiska länder.

3. Statistiska kontroller. Testresultat loggas in till en anonym databas. Statistik analys av testet utförs för att säkerställa maximal noggrannhet och validitet av testresultaten.

4. Framställt av yrkeskunniga. Författarna av detta gratis personlighetstest online är certifierade vid användning av olika personlighetstest och har arbetat professionellt med typologi och personlighetstestning.