Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na orientację seksualną wg skali Kinseya

Dr Alfred Kinsey, dr Wardell Pomeroy oraz dr Clyde Martin opracowali skalę oceny skłonności hetero- i homoseksualnych zwaną „skalą Kinseya” na podstawie wyników badań, które wykazały, że ludzie nie wpasowują się jednoznacznie w wyłącznie heteroseksualne lub homoseksualne kategorie.

Zespół Kinseya przepytał tysiące osób odnośnie ich praktyk seksualnych. Badania wykazały, że nasilenie seksualnych skłonności, myśli i uczuć do osób tej samej lub przeciwnej płci może z czasem ulegać zmianie.

Jak uważasz, gdzie Ty plasujesz się na skali Kinseya? Dowiedz się poniżej.

Pytanie 1 z 7

Kto Cię pociąga?

NASTĘPNE

IDR-KST© stanowi własność IDR Labs International. Oryginalne badania zostały wykonane przez dr. Alfreda Kinseya, dr. Wardella Pomeroya oraz dr. Clyde’a Marta.

Skala Kinseya stanowi powszechnie stosowany wskaźnik i instrument do mierzenia zachowań hetero- i homoseksualnych. Skala Kinseya nie odnosi się do wszystkich możliwych tożsamości płciowych i nie uwzględnia osób identyfikujących się jako niebinarne. Wbrew obiegowej opinii, Kinsey nie był behawiorystą, ale zakładał, że seksualność nie odnosi się jedynie do przeżytych doświadczeń i ma dużo szersze znaczenie. Skala Kinseya ma już swoje lata, ale w pewnych zastosowaniach jest nadal popularnym narzędziem. Oryginalne Raporty Kinseya Sexual Behavior in the Human Male (1948) and Sexual Behavior of the Human Female(1953), są powszechnie uznawane za prace o znaczeniu historycznym.

Chociaż wszystkie narzędzia zostały zaprojektowane w celu zmierzenia zachowań hetero- i homoseksualnych, nie należy mylić testu IDR-KST© z innymi “testami na orientację seksualną wg skali Kinseya,” autorstwa pozostałych organizacji badawczych. Należy mieć na uwadze, że wszystkie one stanowią profesjonalnie zaprojektowane testy (lub wykazy), służące do pomiaru zachowań hetero- i homoseksualnych w odniesieniu do ról płciowych w cywilizacji Zachodu. IDR-KST© stanowi własność IDR Labs International. Oryginalne badania zostały wykonane przez dr. Alfreda Kinseya, dr. Wardella Pomeroya oraz dr. Clyde’a Marta. Autorzy tego internetowego testu osobowości mają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania testów osobowości oraz zajmowali się zawodowo typologią osobowości i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu osobowości na orientację seksualną wg skali Kinseya podane są na zasadzie „tak jak jest” i nie mogą być w żadnym przypadku interpretowane jako profesjonalna, wykwalifikowana porada. Aby dowiedzieć się więcej o naszym internetowym teście na osobowość, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy internetowy test na orientację seksualną wg skali Kinseya jest zupełnie bezpłatny i umożliwia Ci poznanie swojej punktacji i miejsca na skali oceniającej stopień heteroseksualizmu-homoseksualizmu, zwanej inaczej skalą Kinseya.

2. Przetestowane w kilku krajach. Parametry wykorzystane w teście na orientację seksualną wg skali Kinseya zostały z powodzeniem wykorzystane w kilku różnych regionach, w tym w USA, Kanadzie i kilku krajach europejskich.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu rejestrowane są w anonimowej bazie danych. Analiza statystyczna testu przeprowadzana jest tak, by zapewnić maksymalną dokładność i zasadność wyników testu.

5. Stworzone przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego testu osobowości mają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmowali się zawodowo typologią osobowości oraz badaniem osobowości.