Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Seksuele Attitudestest

Gebaseerd op het werk van Clyde en Susan Hendrick

Aan de hand van factoranalyse hebben de psychologen Hendrick en Hendrick ontdekt dat attitudes tegenover seks op vier empirische domeinen gemeten kunnen worden. Opvallender is hun ontdekking dat mannen en vrouwen vrij veel verschilende op deze domeinen. Hoewel hun bevindingen controversieel zijn, werden ze herhaaldelijk opnieuw aangetoond en blijken ze psychometrisch valide te zijn.

Duid bij elk van de volgende uitspraken aan in hoeverre dit van toepassing is op jou.

Vraag 1 van 36

Het hoofddoel van seks is om in jezelf te genieten.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDR-SAT© is eigendom van IDR Labs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd verstrekt door Hendrick en Hendrick. DeBSAS is eigendom van Hendrick, Hendrick en Reich. De IDR-SAT© is niet gelijkwaardig aan de BSAS.

De Brief Sexual Attitudes Test (BSAS) is een wetenschappelijk en statistisch gevalideerd instrument om seksuele attitudes in bevolkingen te meten. De Brief Sexual Attitudes Test komt niet tegemoet aan alle mogelijke seksuele attitudes en beweert niet grondig te zijn. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, heeft de Brief Sexual Attitudes Test herhaaldelijk aangetoond dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de seksuele attitudes van biologische mannen en die van vrouwen. Het oorspronkelijke Sexual Attitudes Testinstrument is gedateerd, maar moderne herhalingen hebben het oorspronkelijk onderzoek bijgewerkt en de bevindingen in de 21ste eeuw grotendeels bevestigd. De statistische analyses waarop deze test gebouwd is worden algemeen aanvaard als wetenschappelijk valide.

Hoewel ze allen bedoeld zijn om seksuele attitudes te meten, dient de IDR-SAT© niet verward te worden met de BSAS en andere “Seksuele Attitudetests” geschreven door alternatieve onderzoeksorganisaties. Niettemin zijn dit allemaal professioneel ontworpen persoonlijkheidstests (of –inventarissen) bedoeld om seksuele attitudes in de westerse wereld te meten. De IDR-SAT© is eigendom van IDR Labs International. Het oorspronkelijke onderzoek werd ons verstrekt door Hendrick en Hendrick en geüpdatet door Hendrick, Hendrick en Reich. De makers van deze online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verscheidene persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests. De resultaten van onze online Seksuele Attitudepersoonlijkheidstest worden "op zich" verstrekt en kunnen nooit dienen als professioneel of erkend advies. Voor meer over onze online persoonlijkheidstest, gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis Deze gratis online Seksuele Attitudestest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je scores te zien op vier empirische domeinen ontdekt door de psychologieonderzoekers Hendrick en Hendrick.

2. Getest in verschillende landen. De Seksuele Attitudestest gebruikt parameters die succesvol gebruikt werden in verschillende regio’s, waaronder de VSA, Canada en verschillende Europese landen.

3. Statistische controle. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

4. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests.