Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Cinsel Tutum Testi

Clyde ve Susan Hendrick’in çalışmalarına dayanmaktadır

Psikologlar Hendrick ve Hendrick, faktör analizi kullanarak, insanların cinselliğe karşı tutumlarının dört ampirik alan genelinde haritalanabileceğini keşfettiler. Daha çarpıcı bir şekilde, erkeklerin ve kadınların bu alanlarda büyük ölçüde farklılık gösterdiğini de keşfettiler. Tartışmalı olsa da, bulguları defalarca tekrarlandı ve psikometrik olarak geçerli olduğu gösterildi.

Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için ne derecede geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 36

Mastürbasyon yapmak kabul edilebilir bir şeydir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-SAT©’ın mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Araştırmanın özgün sürümü Hendrick ve Hendrick tarafından sağlanmıştır. BSAS, Hendrick, Hendrick ve Reich’ın mülkiyetidir. IDR-SAT©, BSAS’ın bir muadili değildir.

Kısa Cinsel Tutum Testi (BSAS), popülasyonlar arasında cinsel tutumları ölçmek için bilimsel ve istatistiksel olarak doğrulanmış bir araçtır. Kısa Cinsel Tutum Testi, olası tüm cinsel tutumları ele almaz ve kapsamlı olduğunu iddia etmemektedir. Popüler düşüncenin aksine, Kısa Cinsel Tutumlar Testi, biyolojik erkek ve kadınların cinsel tutumlarındaki önemli farklılıkları defalarca ortaya koydu. Orijinal Cinsel Tutum Testi aracı eskidir, ancak modern iterasyonlar orijinal araştırmayı güncellemiş ve elde edilen bulguları 21. yüzyılda da büyük ölçüde doğrulamıştır. Testin dayandırıldığı istatistiksel analizlerin bilimsel olarak geçerli olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Bu testlerin tümü cinsel tutumları ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-SAT©, BSAS ve alternatif araştırma kurumlar tarafından hazırlanan diğer “Cinsel Tutum Testleri” ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, bunların tümü profesyonel olarak tasarlanmış ve batı dünyasında mevcut cinsel davranışlar ışığında ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir (ya da kişilik envanterleridir). IDR-SAT©’ın mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Araştırmanın özgün sürümü Hendrick ve Hendrick ve güncellenmiş Hendrick, Hendrick ve Reich çalışmaları tarafından sağlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Online Cinsel Tutumlar kişilik testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Cinsel Tutumlar testi size ücretsiz olarak sunulur ve psikoloji araştırmacıları Hendrick ve Hendrick tarafından keşfedilen dört ampirik boyutta puanınızı almanızı sağlar.

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Cinsel Tutumlar Testinde kullanılan parametrelerin geçerliliği Kanada ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil pek çok bölgede araştırmacılar tarafından doğrulanmış ve başarıyla kullanılmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.