Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบทัศนคติทางเพศ

จากผลงานวิจัยของ Clyde and Susan Hendrick

จากการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยต่างๆ นักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Hendrick สองคนได้ค้นพบว่าทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับเพศสามารถแบ่งออกในเชิงประสบการณ์ได้ทั้งหมดสี่ขอบเขตด้วยกัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเขาค้นพบด้วยว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันตามขอบเขตเหล่านี้อย่างหลากหลาย ในขณะที่มีการถกเถียงกัน การค้นพบของพวกเขาได้ถูกนำไปใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องทางจิตมิติ

ให้ระบุว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้มีผลกับคุณมากขนาดไหน

คำถามที่ 1 จาก 36

เซ็กส์จะดีกว่า หากคุณตั้งใจที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

IDR-SAT© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยต้นฉบับถูกจัดทำขึ้นโดย Hendrick และ Hendrick โดย BSAS เป็นทรัพย์สินของ Hendrick Hendrick และ Reich และ IDR-SAT© ไม่ได้มีเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกันกับ BSAS

แบบทดสอบทางทัศนคติทางเพศฉบับย่อ (The Brief Sexual Attitudes Test, BSAS) เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้องในเชิงสถิติสำหรับวัดผลทัศนคติทางเพศในหมู่ประชากร แบบทดสอบทางทัศนคติทางเพศฉบับย่อไม่ได้อธิบายถึงทัศนคติทางเพศที่เป็นไปได้ทั้งหมดและไม่ได้ตั้งใจที่จะจัดทำขึ้นมาให้มีความละเอียดถี่ถ้วน ในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยม แบบทดสอบทางทัศนคติทางเพศฉบับย่อได้เปิดเผยซ้ำอีกครั้งถึงความแตกต่างในด้านทัศนคติทางเพศของผู้ชายและผู้หญิง แบบทดสอบด้านทัศนคติทางเพศต้นฉบับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือมานาน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตัวงานวิจัยต้นฉบับให้ทันสมัยและได้รับการยืนยันแล้วในวงกว้างว่าผลงานวิจัยยังคงทันสมัยและเข้ากับศตวรรษที่ 21 จากการวิเคราะห์เชิงสถิติ แบบทดสอบได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความถูกต้องในเชิงวิทยาศาสตร์

แม้ว่าทั้งหมดจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวัดผลทัศนคติทางเพศ ไม่ควรสับสน IDR-SAT© กับ BSAS และ “แบบทดสอบทัศนคติทางเพศ” อื่นๆ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยองค์การวิจัยทางเลือกต่างๆ อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นแบบทดสอบ (หรือเครื่องมือ) ด้านบุคลิกภาพที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการวัดผลทัศนคติทางเพศในโลกตะวันตก IDR-SAT© เป็นสมบัติของ IDR Labs International ซึ่งงานวิจัยต้นฉบับถูกจัดทำขึ้นโดย Hendrick และ Hendrick และอัปเดตโดย Hendrick, Hendrick และ Reich ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพนี้ได้รับการรับรองในการใช้การทดสอบด้านบุคลิกภาพมากมายและทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบของการจัดกลุ่มในด้านบุคลิกภาพ การทดสอบด้านบุคลิกภาพเกี่ยวกับทัศนคติทางเพศออนไลน์นี้ทำการวัดผล "ตามสภาพ" ของข้อมูลที่ได้รับ และไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือเป็นการรับรองใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบทัศนคติทางเพศออนไลน์นี้ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถคำนวณคะแนนสี่มิติเชิงประสบการณ์ของคุณซึ่งค้นพบโดยนักวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่ชื่อว่า Hendrick และ Hendrick

2. ได้ทำการทดสอบแล้วในหลายประเทศ ปัจจัยที่ถูกกำหนดในแบบทดสอบทัศนคติทางเพศได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา แคนาดา และหลายประเทศในยุโรปอย่างประสบความสำเร็จ

3. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบได้ถูกเก็บบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำโดยที่มั่นใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายและทำงานอย่างมืออาชีพในด้านการทดสอบการจัดกลุ่มลักษณะทางบุคลิกภาพ