Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na postawy wobec seksu

W oparciu o prace Clyde’a i Susan Hendrick

Przy zastosowaniu analizy czynnikowej psychologowie Hendrick i Hendrick odkryli, że postawy ludzi wobec seksu mogą być charakteryzowane w odniesieniu do czterech domen empirycznych. Co ciekawsze, odkryli oni również, że dla kobiet i mężczyzn istnieje znaczna różnica w tych domenach. Mimo kontrowersyjności, wyniki tych badań były wielokrotnie powtarzane i udowodniono ich psychometryczną zasadność.

Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 36

Głównym celem seksu jest czerpanie przyjemności.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-SAT jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało przedstawione przez Hendrick i Hendrick. Test BSAS jest własnością Hendrick, Hendrick i Reich. Test IDR-SAT© nie jest odpowiednikiem testu BSAS.

Krótki test na postawy wobec seksu (Brief Sexual Attitudes Test, BSAS) jest potwierdzonym naukowo i statystycznie narzędziem do pomiaru postaw wobec seksu w różnych populacjach. BSAS nie uwzględnia wszystkich możliwych postaw wobec seksu i nie podaje się go za wyczerpujący. Wbrew powszechnemu przekonaniu krótki test na postawy wobec seksu wielokrotnie wykazywał znaczące różnice w postawach wobec seksu u biologicznych mężczyzn i kobiet. Oryginalne narzędzie testu na postawy wobec seksu jest przestarzałe, jednak jego nowoczesne wersje zaktualizowały oryginalne badania i w dużej mierze potwierdziły ich wyniki w XXI wieku. Analizy statystyczne testu są szeroko uznane za zasadne naukowo.

Chociaż wszystkie testy są zaprojektowane do mierzenia postaw wobec seksu, testu IDR-SAT© nie należy mylić z BSAS lub innymi “Testami postaw wobec seksu” autorstwa różnych ośrodków badawczych. Wszystkie są natomiast profesjonalnie zaprojektowanymi testami osobowości (lub inwentarzami) przeznaczonymi do pomiaru postaw wobec seksu w zachodniej części świata. Test IDR-SAT© jest własnością IDR Labs International. Natomiast oryginalne badanie zostało przedstawione przez Hendrick i Hendrick oraz zaktualizowane przez Hendrick, Hendrick i Reich. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu na postawy wobec seksu przekazane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na postawy wobec seksu jest dostępny za darmo i pozwoli Ci sprawdzić swój wynik w odniesieniu do czterech wymiarów empirycznych odkrytych przez Hendrick i Hendrick, naukowców zajmujących się psychologią.

2. Przeprowadzany w wielu krajach. Parametry użyte w teście na postawy wobec seksu były z ogromnym powodzeniem stosowane w różnych częściach świata, wliczając w to Stany Zjednoczone, Kanadę i wiele krajów w Europie.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniami osobowości.