Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości

Oparty na pracy dr pedagogiki Mary C. Zanarini.

Instrukcje: Poniżej znajduje się lista pytań związanych z doświadczeniami życiowymi powszechnymi wśród osób, u których zdiagnozowano pograniczne zaburzenie osobowości (BPD). Przeczytaj uważnie każde pytanie i wskaż, czy dotyczy to Ciebie, czy nie.

Chronimy Twoją prywatność. Wszystkie wyniki są anonimowe.

Pytanie 1 z 10

Są chwile, kiedy czuję, że ja, inni ludzie i/lub sytuacja, w której się znajduję, są nieco nierealne.

NASTĘPNE

3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości IDRlabs (IDR-3MBPDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-3MBPDT opiera się na pracy dr Mary C. Zanarini, która stworzyła instrument McLean do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości (McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder, MSI-BPD). Test IDR-3MBPDT nie jest powiązany z jakimkolwiek konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii, ani żadną powiązaną instytucją.

3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości IDRlabs został oparty na kryteriach instrumentu McLean do badań przesiewowych BPD (MSI-BPD) dla pogranicznego zaburzenia osobowości opublikowanych w Zanarini, M.C., Vujanovic, A.A., Parachini, E.A., Boulanger, J.L., Frankenburg, F.R., & Hennen, J. (2003). A screening measure for BPD: the McLean screening instrument for borderline personality disorder (MSI-BPD). Journal of Personality Disorders, 6, pp.568-73; Soler, J., et al. (2016). Validation of the Spanish version of the McLean screening instrument for borderline personality disorder. Revisita de Psiquiatra y Salud Mental. 9(4):195-202. doi: 10.1016/j.rpsm.2016.03.002; Zanarini, M.C. (2008). McLean screening instrument for borderline personality disorder (MSI-BPD). Burlington, MA: Jones and Bartlett Publishers.

Praca dr Zanarini wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: instrumencie McLean do badań przesiewowych pogranicznego zaburzenia osobowości (MSI-BPD), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy 3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji pogranicznego zaburzenia osobowości, które jest zaburzeniem osobowości typu B. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia osobowości. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 3-minutowego testu na pograniczne zaburzenie osobowości, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia osobowości typu B, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju rekomendacji; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 3-minutowy test na pograniczne zaburzenie osobowości jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik odnośnie niestabilnych związków, niestabilnego obrazu samego(samej) siebie, trudności w kontrolowaniu emocji i gorączkowych wysiłków w celu uniknięcia porzucenia.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i doktorów pedagogiki i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na pograniczne zaburzenie osobowości, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Przeprowadzane są analizy statystyczne testu, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.