Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Borderline Testi

Dr. Mary C. Zanarini’nin çalışmalarına dayanmaktadır

Talimatlar: Aşağıda, Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

İlişkilerimin birçoğu istikrarsız ve gergindir.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık BKB Testi (IDR-3MBPDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MBPDT, Borderline Kişilik Bozukluğu için McLean Tarama Aracı’nı (MSI-BPD) geliştirmiş olan Dr. Mary C. Zanarini’nin çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-3MBPDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık BKB Testinde, Zanarini, M.C., Vujanovic, A.A., Parachini, E.A., Boulanger, J.L., Frankenburg, F.R., & Hennen, J. (2003) tarafından yayımlandığı şekliyle BKB için MSI-BPD kriterlerinden yararlanılmıştır. BKB için bir tarama ölçeği: borderline kişilik bozukluğu için McLean tarama aracı (MSI-BPD) Kişilik Bozuklukları Dergisi, 6, ss.568-73; Soler, J., vd. (2016). Borderline kişilik bozukluğu için McLean tarama aracının İspanyolca sürümünün validasyonu. Revisita de Psiquiatra y Salud Mental. 9(4):195-202. doi: 10.1016/j.rpsm.2016.03.002; Zanarini, M.C. (2008). Borderline kişilik bozukluğu için McLean tarama aracı (MSI-BPD). Burlington, MA: Jones ve Bartlett Yayımcılık.

Dr. Zanarini tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan MSI-BPD psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık BKB Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık BKB Testi, bir B kümesi kişilik bozukluğu olan Borderline Kişilik Bozukluğunun klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu B kümesi kişilik bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık BKB testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık BKB Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Borderline Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve değişken ilişkiler, değişken özsaygı, duyguları kontrol etmekte zorlanma ve terk edilmişlikten kaçınmak için hummalı çabalara ilişkin skorunuzu almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorlar ve eğitim doktorası sahibi uzmanların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin BKB’ye işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.