Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาที

อ้างอิงผลงานของ Dr. Mary C. Zanarini, Ed.D.

คำแนะนำ: ด้านล่างนี้คือรายการคำถามที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ชีวิตที่พบบ่อยในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่ง (BPD) โปรดอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างละเอียดและระบุว่ามันตรงกับตัวคุณหรือไม่

คุณได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นไม่มีการระบุตัวตน

คำถามที่ 1 จาก 10

ความรุนแรงของความโกรธของฉันมักอยู่ในระดับเกินเลยเมื่อเทียบกับสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันโกรธ

ต่อไป

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีของ IDRlabs (IDR-3MBPDT) ได้รับการพัฒนาโดย IDRlabs IDR-3MBPDT อ้างอิงผลงานของ Dr.Mary C. Zanarini ผู้สร้างเครื่องมือคัดกรอง McLean สำหรับโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่ง (MSI-BPD) IDR-3MBPDT ไม่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยเฉพาะทางด้านจิตพยาธิวิทยา หรือสถาบันวิจัยในเครือใด ๆ

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีอ้างอิงเกณฑ์ MSI-BPD สำหรับโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งตามที่ถูกตีพิมพ์ใน Zanarini, M.C., Vujanovic, A.A., Parachini, E.A., Boulanger, J.L., Frankenburg, F.R., & Hennen, J. (2003). A screening measure for BPD: the McLean screening instrument for borderline personality disorder (MSI-BPD). Journal of Personality Disorders, 6, pp.568-73;  Soler, J., et al. (2016). Validation of the Spanish version of the McLean screening instrument for borderline personality disorder. Revisita de Psiquiatra y Salud Mental. 9(4):195-202. doi: 10.1016/j.rpsm.2016.03.002; Zanarini, M.C. (2008). McLean screening instrument for borderline personality disorder (MSI-BPD). Burlington, MA: Jones and Bartlett Publishers.

ผลงานของ Dr. Zanarini ยังได้บอกให้ทราบถึงเกณฑ์การวินิจฉัยบางประการในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้แก่ MSI-BPD สำหรับการใช้งานทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรอง แบบทดสอบในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีของ IDRlabs ในปัจจุบันเป็นอิสระจาก นักวิจัย องค์กร หรือสถาบันในเครือของพวกเขาข้างต้น

แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีอ้างอิงรายการตรวจสอบที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการประเมินแนวคิดทางคลินิกของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่ง ซึ่งเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในคลัสเตอร์ B อย่างไรก็ตามแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์เช่นแบบทดสอบนี้ให้เพียงแค่ภาพรวมขั้นต้นของภาวะสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่สามารถให้การประเมินโรคบุคลิกภาพผิดปกติที่คุณอาจมีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นแบบทดสอบจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น การประเมินสุขภาพจิตขั้นสุดท้ายสามารถดำเนินการได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีออนไลน์ฟรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจหาสัญญาณและอาการของโรคบุคลิกภาพนี้ เราได้พยายามทำให้แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุดโดยดำเนินการควบคุมและการตรวจสอบทางสถิติกับแบบทดสอบนี้ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีในปัจจุบันไม่ได้ให้การประเมินในระดับมืออาชีพหรือคำแนะนำใด ๆ แบบทดสอบถูกเสนอแบบ “ตามสภาพ” โดยสิ้นเชิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งใน 3 นาทีนี้ถูกนำเสนอให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะช่วยให้คุณได้รับคะแนนที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ภาพของตัวเองที่ไม่มั่นคง ความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์ และความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกละทิ้ง

2. มุ่งเน้นทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยเครื่องมือนี้อ้างอิงผลงานระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตและศึกษาศาสตร์บัณฑิต และถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอภาพทางคลินิกที่ชัดเจนของอาการในปัจจุบันที่บ่งชี้ถึงโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบก้ำกึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวัดผลตามรายการมาตรฐาน

3. การควบคุมทางสถิติ มีการดำเนินการการวิเคราะห์ทางสถิติกับแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนแบบทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องสูงสุด

4. สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับจิตวิทยาและการวิจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล