Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

3-minutowy test na poziom lęku

Oparte na pracy lekarza medycyny, dr. Roberta L. Spitzera.

Instrukcje: Poniżej znajduje się lista pytań związanych z doświadczeniami życiowymi powszechnymi wśród osób, u których zdiagnozowano zaburzenia lękowe. Przeczytaj uważnie każde pytanie i wskaż, jak często w ciągu ostatnich kilku tygodni spotkały Cię takie same lub podobne doświadczenia.

Chronimy Twoją prywatność. Wszystkie wyniki są anonimowe.

Pytanie 1 z 10

W ciągu ostatnich kilku tygodni, jak często doświadczyłeś(aś) następującego…

Podatność na irytację i drażliwość?

NASTĘPNE

3-minutowy test na poziom lęku IDRlabs (IDR-3MAT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-3MAT opiera się na pracy lekarza medycyny, dr. Roberta L. Spitzera oraz narzędziu do monitorowania zaburzeń lękowych GAD-7. Test IDR-3MAT nie jest powiązany z jakimkolwiek konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii, ani żadnym powiązanym centrum badawczym.

Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) to kwestionariusz do samooceny przeznaczony do pomiaru obecności i nasilenia uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD) u danej osoby.

Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD) jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się powtarzającymi się stanami niepokoju i strachu, które mogą również prowadzić do objawów fizjologicznych (takich jak zmęczenie, pocenie się i drżenie). Osoby cierpiące na GAD są często nadmiernie niespokojne wobec faktycznych, prawdziwych niebezpieczeństw i zagrożeń. Uważa się, że w pewnym momencie życia GAD wpływa na prawie 4% ogólnej populacji. GAD-7 pozwala na zmierzenie poziomu tego wyniszczającego stanu.

GAD-7 został wydany po raz pierwszy w 2006 roku przez psychiatrów: dr. Roberta L. Spitzera, dr. Kurta Kroenke, J.B. Williamsa, B. Löwe i współpracowników. Narzędzie jest na licencji firmy Pfizer, Inc., chociaż w 2010 roku kwestionariusz został opublikowany do bezpłatnego użytku. Główną zaletą GAD-7 jest jego zwięzłość: zawiera tylko siedem pytań, można go przeprowadzić bardzo szybko i z grubsza poznać ocenę stopnia lęku. Ze względu na jego prostotę i brak ograniczeń praw autorskich, pytania testu są również często używane w ankietach do badań psychologicznych, socjologicznych i badań osobowości.

Osoba biorąca udział w teście GAD-7 odpowiada na każde z siedmiu pytań, wybierając odpowiedź w skali. „Wcale” oznacza zero punktów, „Kilka dni” to jeden punkt, „Przez więcej niż połowę dni” to dwa punkty, „Niemal każdego dnia” to trzy punkty. Im wyższy całkowity wynik testu, tym poważniejszy jest stopień GAD. Wyższe wyniki korelują dodatnio z upośledzeniem w codziennym funkcjonowaniu.

Ponieważ pytania testu sprawdzają występowanie objawów lękowych, może on również wskazywać poziom podobnych stanów, takich jak zespół lęku napadowego (Panic Disorder, PD), fobia społeczna (Social Anxiety Disorder, SAD) i zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD).

Test przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 3-minutowego testu na poziom lęku, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 3-minutowy test na poziom lęku, nie stanowią jednak profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju rekomendacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszego testu i naszych innych internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 3-minutowy test na poziom niepokoju jest dostępny za darmo i pozwoli Ci poznać swój poziom lęku.

2. Zasadność i wiarygodność. Chociaż dostarcza uczestnikowi jedynie ogólnego poglądu na stopień nasilenia objawów lękowych, ten 3-minutowy test na poziom lęku opiera się na rzeczywistych inwentarzach klinicznych.

3. Istotny odnośnie zwiększającej się świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zaobserwowano większe zainteresowanie zaburzeniami lękowymi i ogólnie zdrowiem psychicznym. Ten krótki test może posłużyć jako punkt wyjścia do otwartych rozmów na temat lęku i zdrowia psychicznego.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki użytkownika niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy darmowy test został opracowany przez profesjonalnych badaczy z doświadczeniem w przeprowadzaniu testów psychologicznych i badań osobowości.