Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na typ osobowości

Oparte na pracy Myers, Briggs i Junga

Ten darmowy test osobowości umożliwi Ci określenie swojego czteroliterowego kodu typu osobowości zgodnie z typologią Junga, według opracowania Myers, Briggs, von Franz’a i van der Hoop’a. Nasz test jest jedną z wielu metod określenia ilościowego interpretacji typologii Junga, podobny, ale nie identyczny do testu Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator® MBTI), testu Junga (Jung Type Indicator) i innych tego typu instrumentów.

Pytanie 1 z 44

Co jest bardziej trafne na Twój temat?

NASTĘPNE

Test na typ osobowości IDR Labs jest własnością IDR Labs International.

Nasz test jest jednym z niewielu darmowych testów poddawanych kontroli statystycznej i walidacji. Mimo to pamiętaj, że testy to tylko wskaźniki – swego rodzaju wprowadzenie do systemu.

Test Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator oraz MBTI) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Fundacji Myers & Briggs wStanach Zjednoczonych i innych krajach świata. Narzędzie MBTI® zostało opublikowane przez Myers-Briggs Company. Test Junga (Jung Type Indicator) jest własnością Psytech International.

Testy na osobowość, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy, takie jak test Myers-Briggs (MBTI®, Myers-Briggs Type Indicator®), test Junga (Jung Type Indicator), czy też darmowe, internetowe testy, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomagają w określeniu typu Twojej osobowości. Żaden z dotychczas opracowanych testów nie jest jednak w stanie z całkowitą dokładnością i rzetelnością ocenić Twojej osobowości, a tym samym żaden test na osobowość nie zastąpi rzeczywistego i dogłębnego zapoznania się z pracami Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa i Junga.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na osobowość, który pozwala Ci odkryć swój typ psychologiczny według typologii Junga, Myers, Briggs, von Franza, van deer Hoopa, włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby ten darmowy, internetowy test na osobowość był jak najbardziej rzetelny, dokładny i kompletny.

Podobnie do "oficjalnych" testów opartych o typologię jungowską oraz do innych profesjonalnych, dokładnych narzędzi, również i nasz darmowy, internetowy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników.

Opieramy się przede wszystkim na psychologii typów osobowości przedstawionych w pracy C.G. Junga Typy psychologiczne, a także na analizach psychologicznych w testach typu osobowości przedstawionych w pracy Isabel Briggs Myers, współtwórczyni testu MBTI®, objaśnionych w jej pracy Gifts Differing. Ponadto podczas opracowywania tego testu braliśmy pod uwagę również prace van der Hoopa, Conscious OrientationorazCharacter and the Unconscious.

Niniejszy test opiera się na uznanej teorii. Nasz test opiera się na opisanej teorii Junga, Myers, von Franza i van der Hoopa na temat typu osobowości i nie przyjmuje niedbałego przybliżenia teorii Junga.

Nasz test jest jednym z darmowych, internetowych testów, które opierają się również na pracach J.H. van der Hoopa i które starają się zapewnić dokładną ocenę psychologiczną, która oscyluje jak najbliżej oficjalnych i autoryzowanych dzieł van der Hoopa.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na osobowość posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią oraz badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu na osobowość, zauważ, że mimo tego, że czteroliterowy kod typu osobowości określany w tym teście jest zgodny z kodami typów osobowości określanymi przez oficjalne testy typologiczne i materiały szkoleniowe, to jednak niniejszy test nie powinien być mylony z testami zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których należą Myers-Briggs Type Indicator®, Grey-Wheelwright Type Indicator, Jung Type Indicator i podobne. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu na osobowość przekazane są na zasadzie "tak jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

C.G. Jung

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo i rzetelny. Ten nieodpłatny, internetowy test na typ osobowości jest dostępny za darmo i pozwoli Ci określić swój czteroliterowy kod typu osobowości zgodnie z typologią Junga, Myers, Briggs, von Franz’ai van der Hoop’a.

2. Przeprowadzany w wielu krajach.Nasz darmowy test na typ osobowości jest stosowany z ogromnym powodzeniem w różnych częściach świata, wliczając w to Stany Zjednoczone, Kanadę i wschodnią Azję.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów.Autorzy tego darmowego, internetowego testu na typ osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.