Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test gry płci

Oparty na pracy dr. Valerio Capraro.

Wykładowca akademicki Valerio Capraro odkrył, że podczas gry w prostą grę mężczyźni i kobiety podejmują uderzająco różne decyzje. Zagranie z tę grę powinno więc umożliwić określenie, czy podejmujesz decyzje w sposób męski czy kobiecy.

Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole. W każdej rundzie do stołu siada dwóch kolejnych graczy i to Ty decydujesz, jaką kwotę każdy gracz otrzyma.

Wskaż swoją odpowiedź dla każdej z poniższych rund gry.

Pytanie 1 z 9

Do stołu siadają Bob i Pete. Wybierz wygrane:

NASTĘPNE

Test gry płci IDRlabs został opracowany przez IDRlabs na podstawie rosnącego zbioru badań naukowych, które sugerują, że mężczyźni i kobiety postępują inaczej w grach związanych z kompromisami i wypłatą. IDRlabs nie jest powiązany z żadnym z badaczy wymienionych na poniższej liście źródeł.

Test gry płci IDRlabs został opracowany na podstawie następujących źródeł: Amir, O., Rand, D. G., & Gal, Y. K. (2012) Economic games on the Internet: The effect of $1 stakes. PLoS ONE, 7, e31461. Capraro, V., & Rand, D. G. (2018). Do the right thing: Experimental evidence that preferences for moral behavior, rather than equity or efficiency per se, drive human prosociality. Judgment and Decision Making, 13, 99–111. Capraro, V., Rodriguez-Lara, I., & Ruiz-Martos, M. J. (2020). Preferences for efficiency, rather than preferences for morality, drive cooperation in the one-shot Stag-Hunt Game. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Capraro, V., & Sippel, J. (2017). Gender differences in moral judgment and the evaluation of gender-specified moral agents. Cognitive Processing, 4, 399–405.

Test gry płci uwzględnia dymorfizm płciowy i ma na celu rozszyfrowanie procesów decyzyjnych oraz cech dotyczących mężczyzn i kobiet, nie utrzymuje on zatem uwzględnienia wszystkich możliwych tożsamości płciowych. Mimo to osoba, która identyfikuje się jako osoba interseksualna lub nieidentyfikująca się z żadną płcią, może nadal skorzystać z tego testu w celu rozróżnienia, czy jej styl podejmowania decyzji jest bardziej podobny do stylu typowego mężczyzny, typowej kobiety, czy kogoś pomiędzy.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu gry płci związanej z kompromisem posiadają kwalifikacje do wykorzystywania różnych instrumentów i zajmują się zawodowo psychometrią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego testu gry płci zauważ, że niniejszy test nie powinien być mylony z bardziej rygorystycznymi, opartymi na badaniach testami, opublikowanymi w czasopismach naukowych. Należy również zauważyć, że test przekazywany jest na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinien być interpretowany jako jakakolwiek profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy internetowy test gry płci nie wymaga rejestracji i pozwoli Ci ustalić, czy, w oparciu o badania dr. Valerio Capraro, Twój styl podejmowania decyzji jest męski czy kobiecy.

2. Zasadność i wiarygodność. Zasadność testu gry płci na style podejmowania decyzji została potwierdzona badaniami naukowymi. Dowody zostały opublikowane w magazynach naukowych, przyczyniając się do powiększenia zbioru badań.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego internetowego testu gry płci posiadają kwalifikacje do wykorzystywania różnych instrumentów psychologicznych i zajmują się zawodowo psychometrią i badaniem osobowości.