Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศ

อิงจากงานวิจัยของ Valerio Capraro, Ph.D.

อาจารย์ด้านวิชาการ Valerio Capraro ได้ค้นพบว่า ผู้ชายและผู้หญิงมีวิธีในการตัดสินใจที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาได้ลองเล่นเกมเล็กๆ ด้วยกัน แค่เล่นเกมเกมเดียวก็เป็นไปได้ที่จะช่วยระบุว่าการตัดสินใจของคุณมีความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิง

ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะๆ หนึ่ง ในแต่ละรอบจะมีตัวละครสองคนมาที่โต๊ะ และคุณคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าแต่ละคนจะต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่

สำหรับเกมในแต่ละรอบต่อไปนี้ ให้คุณระบุคำตอบที่ด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 9

ทอมและแจ็คมาที่โต๊ะ โปรดเลือกเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายเงิน:

ต่อไป

แบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศของ IDRlabs ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs บนพื้นฐานการเติบโตของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ชี้แนะไว้ว่าผู้ชายและผู้หญิงเลือกที่จะทำต่างกันในการแลกเปลี่ยนของหรือในเกมการจ่ายเงิน IDRlabs ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยท่านใดที่ได้กล่าวไว้ในรายการอ้างอิงด้านล่าง

แบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศของ IDRlabs ถูกรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งที่มาต่อไปนี้: Amir, O., Rand, D. G., & Gal, Y. K. (2012) Economic games on the Internet: The effect of $1 stakes. PLoS ONE, 7, e31461. Capraro, V., & Rand, D. G. (2018). Do the right thing: Experimental evidence that preferences for moral behavior, rather than equity or efficiency per se, drive human prosociality. Judgment and Decision Making, 13, 99–111. Capraro, V., Rodriguez-Lara, I., & Ruiz-Martos, M. J. (2020). Preferences for efficiency, rather than preferences for morality, drive cooperation in the one-shot Stag-Hunt Game. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Capraro, V., & Sippel, J. (2017). Gender differences in moral judgment and the evaluation of gender-specified moral agents. Cognitive Processing, 4, 399–405.

แบบทดสอบไดมอร์ฟิคทางเพศนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลความหมายกระบวนในการตัดสินใจและลักษณะนิสัยของผู้ชายและผู้หญิง แบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการระบุอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นไปได้ทั้งหมด ถึงอย่างนั้น บางคนที่ระบุว่ามีเพศกำกวม (intersex) หรือไม่มีเพศ (agender) ก็ยังคงสามารถได้รับคุณค่าจากการทดสอบนี้ และสามารถทำความเข้าใจได้ว่าลักษณะในการตัดสินใจของพวกเขาเป็นไปในแนวทางที่ว่ามีความเป็นผู้ชายเป็นปกติ ความเป็นผู้หญิงเป็นปกติ หรือมีทั้งสองอย่างพอๆ กัน

ผู้จัดทำแบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศออนไลน์ฟรีหรือควิซการแลกเปลี่ยนของนี้ได้รับการรับรองในการใช้เครื่องมือวัดบุคลิกภาพที่หลากหลาย และทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการวัดผลทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านบุคลิกภาพ ก่อนที่จะใช้งานแบบทดสอบเกมระบุเพศฟรีของเรา โปรดทำความเข้าใจก่อนว่า แบบทดสอบนี้ไม่ได้มีความสมบูรณ์พร้อม หรือเป็นแบบทดสอบที่มาจากงานวิจัยซึ่งถูกเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ โปรดเข้าใจอีกด้วยว่า แบบทดสอบนี้ฟรีและให้ผล "ตามสภาพ" จากข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น และไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือเป็นการรับรองใดๆ สามารถหาข้อมูลได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ ของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศออนไลน์นี้ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ซึ่งจะช่วยคุณค้นหาว่าลักษณะในการตัดสินใจของคุณมีความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิงตามการวิจัยของ Dr. Valerio Capraro, Ph.D.

2. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเกมระบุเพศผ่านลักษณะในการตัดสินใจมีความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งหลักฐานได้ถูกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ในส่วนของเนื้อหางานวิจัย

3. ควบคุมด้วยวิธีทางสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน โดยแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบผ่านเกมระบุเพศออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้เครื่องมือวัดบุคลิกภาพที่หลากหลาย และทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการวัดผลทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านบุคลิกภาพ