Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test jasnej/ciemnej triady

Testy ciemnej triady i jasnej triady są popularnymi, popartymi badaniami naukowymi testami do oceny ciemnych (aspołecznych) i jasnych (prospołecznych) cech respondenta.

Niniejszy test jest pierwszym narzędziem ujmującym koncept ciemniej i jasnej triady w pojedynczy test, który dostarcza łącznych wyników.

Skłaniasz się w ciemną czy jasną stronę osobowości? Wskaż, jak dobrze opisuje Ciebie każde z poniższych pytań.

Pytanie 1 z 36

Mówiąc ogólnie, raczej kupił(a)bym sobie jakąś rzecz niż wsparł(a) organizację charytatywną.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test jasnej triady/ciemnej triady IDRlabs został opracowany przez IDRlabs w oparciu o wspomniane poniżej źródła naukowe i projekty. IDRlabs nie jest powiązany z którymkolwiek z poniższych badaczy ani ośrodków, z którymi współpracują.

Test jasnej triady/ciemnej triady został opracowany na podstawie następujących materiałów źródłowych: Johnson, Laura K.D. (2018): "The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation.” Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5515. Kaufman, S., Yaden, D., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019): “The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature.” Frontiers in Psychology. Dowgwillo & Pincus: Differentiating Dark Triad Traits Within and Across Interpersonal Circumplex Surfaces (Assessment 2016) 1073191116643161. Furham, Richard & Paulhus: The Dark Triad of Personality: A 10 Year Review (Social and Personality Psychology Compass Volume 7, Issue 3, 2013) pp. 199-216. Jonason, Kaufman, Webster & Geher: What Lies Beneath the Dark Triad Dirty Dozen: Varied Relations with the Big Five (Individual Differences Research 2013, Vol 11. No. 2) pp. 81-90.

Ciemna triada to test mierzący ciemne cechy osobowości: psychopatię, makiawelizm i narcyzm. Jasna triada to test mierzący jasne cechy osobowości: empatię, współczucie i altruizm. Wspólnie tworzą łączny obraz ciemnych i jasnych cech osobowości respondenta. Niniejszy quiz pozwala również na porównanie wyników ze średnią populacji, a także na sprawdzenie, czy bardziej skłaniasz się w stronę jasnej czy też ciemnej triady.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu ciemnej triady/jasnej triady, który pozwala na ocenę ciemnych i jasnych cech osobowości respondenta, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test osobowości, nie stanowią profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka ważność i wiarygodność. Istnieją dobre dowody naukowe na to, że pozycje ciemnej i jasnej triady są solidnymi konstruktami psychometrycznymi, które pomyślnie przechodzą analizę statystyczną i powinny być uważane za podstawę naukowych testów osobowości.

2. Za darmo. Niniejszy test ciemnej triady/jasnej triady jest dostarczony za darmo, przystępny i nie wymaga rejestracji ani logowania.

3. Z porównaniem do średnich populacji. Niniejszy test ciemnej triady/jasnej triady wykorzystuje średnie populacji z dużych grup badawczych, pozyskane z artykułów naukowych i testów przeprowadzanych w naszym ośrodku.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane w animizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego testu ciemnej triady/jasnej triady posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmują się zawodowo badaniem osobowości.