Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Aydınlık/Karanlık Üçlü Testi

The Karanlık Üçlü ve Aydınlık Üçlü testleri, sırasıyla karanlık (antisosyal) ve aydınlık (olumlu sosyal) özelliklerinizi ölçen popüler, araştırmaya dayalı testlerdir.

Bu test, Karanlık ve Aydınlık Üçlü testlerini tek bir testte bir araya getiren ve birleştirilmiş sonuçlar veren ilk testlerden biridir.

Karanlık kişiliğe mi yoksa aydınlık kişiliğe mi daha yakınsınız? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 36

Neredeyse her zaman işbirliğini amaçlayan iyi kalpli biriyim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Aydınlık Üçlü/Karanlık Üçlü Testi, aşağıdaki akademik referanslar ve projelere dayalı olarak IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDRlabs, bu araştırmacılar veya kurumlarının hiçbiri ile ilişkili değildir.

Aydınlık Üçlü/Karanlık Üçlü Testi şu kaynaklar kullanılarak derlenmiştir: Johnson, Laura K.D. (2018): "The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation (Aydınlık Üçlü Ölçeği: Olumlu Sosyal Yönelimin İlk Ölçütünün Geliştirilmesi ve Validasyonu)." Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5515. Kaufman, S., Yaden, D., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019): “The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature (Aydınlık ve karanlık kişilik: İnsan doğasının birbirinden çok farklı iki profilinin karşılaştırması).” Frontiers in Psychology. Dowgwillo & Pincus: Differentiating Dark Triad Traits Within and Across Interpersonal Circumplex Surfaces (Kişiler Arası Çember Grafik Yüzeyleri İçinde ve Arasında Karanlık Üçlü Özelliklerinin Birbirinden Ayrılması) (Assessment 2016) 1073191116643161. Furham, Richard & Paulhus: The Dark Triad of Personality: A 10 Year Review (Kişiliğin Karanlık Üçlüsü: 10 Yıllık Bir Genel Bakış) (Social and Personality Psychology Compass Cilt 7, Baskı 3, 2013) ss. 199-216. Jonason, Kaufman, Webster & Geher: What Lies Beneath the Dark Triad Dirty Dozen: Varied Relations with the Big Five (Karanlık Üçlü Kirli Düzinenin Altında Ne Yatıyor: Beş Faktör ile Çeşitli İlişkileri) (Individual Differences Research 2013, Cilt 11. No. 2) ss. 81-90.

Karanlık Üçlü, psikopati, makyavelizm ve narsisizm olmak üzere üç karanlık kişilik özelliğini ölçen bir testtir. Aydınlık Üçlü, empati, şefkat ve fedakarlık olmak üzere üç aydınlık kişilik özelliğini ölçen bir testtir. Bu testler bir araya geldiklerinde, katılımcının karanlık ve aydınlık özelliklerinin birleşik bir resmini sunarlar. Bu test aynı zamanda skorlarınızı nüfus ortalamasıyla karşılaştırmanıza ve Aydınlık Üçlüye mi yoksa Karanlık Üçlüye mi daha yakın olduğunuzu görmenize olanak tanır.

Kendinizde sahip olduğunuz karanlık ve aydınlık kişilik özelliklerinin boyutlarını belirlemenize imkan tanıyan bu ücretsiz online Karanlık Üçlü/Aydınlık Üçlü Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut kişilik testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. Karanlık Üçlü ve Aydınlık Üçlü öğeleri istatistiksel olarak analiz edildiğinde, bunların sağlam psikometrik yapılar olduğu ve bilimsel kişilik testlerinin temel dayanakları arasında değerlendirilmesi gerektiğine dair güçlü bilimsel kanıtlar mevcuttur.

2. Ücretsiz. Bu Karanlık/Aydınlık Üçlü Testi size ücretsiz, erişilebilir ve kayıt veya abonelik gerektirmeksizin sunulmaktadır.

3. Nüfus ortalamaları ile kıyaslamalı. Bu Karanlık Üçlü/Aydınlık Üçlü Testi, bilimsel makaleler ve kurum içi testlerden elde edilen büyük örneklem popülasyon ortalamalarını kullanmaktadır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu Karanlık Üçlü/Aydınlık Üçlü Testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.