Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสาม

แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามเป็นแบบทดสอบที่มีงานวิจัยรองรับและได้รับความนิยมสำหรับใช้ทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืด (ต่อต้านสังคม) และด้านสว่าง (เอื้อต่อสังคม) ของคุณ

แบบทดสอบนี้เป็นหนึ่งในแบบทดสอบที่รวบรวมลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามไว้ด้วยกันในแบบทดสอบเดียวเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทั้งสองส่วนให้กับผู้ทำแบบทดสอบ

คุณมีลักษณะนิสัยทางบุคลิกภาพด้านมืดหรือด้านสว่างมากกว่ากัน? โปรดระบุในแต่ละข้อว่าอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 36

ฉันเป็นคนขี้สงสารและมักจะเป็นกังวลเกี่ยวกับคนอื่นที่โชคไม่ค่อยเข้าข้างพวกเขานัก

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามของ IDRlabs ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่งอ้างอิงมาจากรายละเอียดของงานวิชาการและโครงการด้านล่าง IDRlabs ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยหรือสถาบันวิจัยของพวกเขาใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาจากที่มาของข้อมูลดังต่อไปนี้: Johnson, Laura K.D. (2018): "The Light Triad Scale: Developing and Validating a Preliminary Measure of Prosocial Orientation.” Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5515. Kaufman, S., Yaden, D., Hyde, E., & Tsukayama, E. (2019): “The light vs. dark triad of personality: Contrasting two very different profiles of human nature.” Frontiers in Psychology. Dowgwillo & Pincus: Differentiating Dark Triad Traits Within and Across Interpersonal Circumplex Surfaces (Assessment 2016) 1073191116643161. Furham, Richard & Paulhus: The Dark Triad of Personality: A 10 Year Review (Social and Personality Psychology Compass Volume 7, Issue 3, 2013) pp. 199-216. Jonason, Kaufman, Webster & Geher: What Lies Beneath the Dark Triad Dirty Dozen: Varied Relations with the Big Five (Individual Differences Research 2013, Vol 11. No. 2) pp. 81-90.

แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดทั้งสามวัดผลคุณลักษณะด้านมืดเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบไซโคพาท แมคคิเวลเลียน และนาร์ซิสซิสต์ ส่วนแบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านสว่างทั้งสามวัดผลคุณลักษณะด้านสว่างเกี่ยวกับการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ความเศร้าใจไปกับความทุกข์ของคนอื่น และการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เมื่อนำมารวมกันแล้วจะกลายเป็นภาพรวมของคุณลักษณะทั้งด้านมืดและสว่างสำหรับผู้ทำแบบทดสอบ ควิซนี้ยังให้คุณสามารถเปรียบเทียบคะแนนของคุณกับค่าเฉลี่ยประชากร รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าคุณมีลักษณะนิสัยด้านมืดหรือด้านสว่างมากกว่ากัน

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามออนไลน์ฟรีนี้ ซึ่งจะช่วยคุณค้นหาลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างของตัวเอง เรามุ่งมั่นในขั้นตอนของการจัดทำเพื่อให้แน่ใจได้ว่าควิซมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้โดยใช้การควบคุมเชิงสถิติที่มีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ไม่ได้เป็นการจัดเตรียมแบบประเมินหรือเป็นการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือควิซออนไลน์ของเรา สามารถอ่านได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสูง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามที่เป็นตัววัดทางจิตวิทยาที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ควรนำมาพิจารณาเป็นหลักสำคัญในแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพเชิงวิทยาศาสตร์

2. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามนี้ได้ฟรีและเข้าถึงได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก

3. มีเกณฑ์มาตรฐานจากค่าเฉลี่ยประชากร แบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามใช้ค่าเฉลี่ยประชากรจากขนาดของตัวอย่างประชากรจำนวนมากซึ่งได้มาจากงานวิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบภายในองค์กร

4. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน และแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบลักษณะนิสัยด้านมืดและด้านสว่างทั้งสามได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ