Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na objawy psychopatii

Spektrum psychopatii obejmuje szereg nonkonformistycznych zaburzeń, z których wszystkie wskazują na obecność psychopatii, osobowości antyspołecznej, socjopatii i podobnych zaburzeń. Istnieje jednak znaczne zróżnicowanie w rodzaju i nasileniu objawów.

Niniejszy test łączy w sobie spostrzeżenia z kilku wcześniejszych prób badania objawów psychopatii i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący występowanie przypadków psychopatii za pomocą 8 różnych domen.

Jak wpasowujesz się w spektrum psychopatii? Dla każdego z poniższych pytań wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 40

Będąc sfrustrowanym(ą), bardzo szybko wpadam w złość.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na objawy psychopatii IDRlabs (IDR-PST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-PST opiera się na pracy dr. Roberta Hare, który stworzył listę kontrolną psychopatii (Hare Psychopathy Checklist, HPC) oraz na pracy profesora Theodora Millona. Test IDR-PST nie jest powiązany z konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Test na objawy psychopatii IDRlabs został oparty na kryteriach listy kontrolnej psychopatii HPC, opublikowanych w Hare, R. D. (1991). The Hare Psychopathy Checklist, Revised. Toronto: Multi-Health Systems; Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist—Revised (2nd ed.). Toronto: Multi-Health Systems; Hart S.D., Hare R.D., Harpur, T.J. (1992). The Psychopathy Checklist—Revised (PCL-R). In: Rosen J.C., McReynolds P. (eds) Advances in Psychological Assessment. Advances in Psychological Assessment, vol 8. Springer, Boston, MA; Brazil, Kristopher & Forth, Adelle. (2016). Hare Psychopathy Checklist (PCL). 10.1007/978-3-319-28099-8_1079-1.; Forth, A. E., Kosson, D. S., & Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist: Youth Version. Toronto: Multi-Health Systems.

Praca dr. Hare wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: liście kontrolnej psychopatii (HPC), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy test na spektrum psychopatii IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test na objawy psychopatii opiera się na słynnym i wysoko ocenionym inwentarzu do oceny klinicznej koncepcji spektrum psychopatii. Pod uwagę wzięto również zaawansowane sformułowania kliniczne autorstwa profesora Theodora Millona. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnej choroby. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na spektrum psychopatii, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów psychopatii, osobowości antyspołecznej, socjopatii i zaburzeń powiązanych, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na spektrum psychopatii, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na objawy psychopatii jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do nonkonformizmu, braku empatii, bezwzględności, impulsywności, dewiacji, odgrywania się, braku wyrzutów sumienia i nieodpowiedzialności.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na psychopatię, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.