Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na obrzydzenie jedzeniem

Christina Hartmann i Michael Siegrist z Politechniki w Zurychu odkryli, że ludzkie obrzydzenie do jedzenia można podzielić na osiem odrębnych skal. Czynniki, które decydują o tym, dlaczego ludzie różnią się pod względem różnych bodźców wyzwalających wstręt do jedzenia, nie są dobrze poznane, ale autorzy mają nadzieję, że ich instrument przyczyni się do lepszego odwzorowania indywidualnych różnic w tym zakresie.

Pytanie 1 z 32

Widok włosa w mojej zupie niezbyt mi przeszkadza.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem IDRlabs (IDR-FDST) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-FDST opiera się na pracy doktorów nauk Christiny Hartmann i Michaela Siegrista, którzy są twórcami Skali Obrzydzenia Jedzeniem (z ang. Food Disgust Scale, FDS). Test IDR-FDST nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni.

Test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem IDRlabs opiera się na FDS, opublikowanej w Hartmann, Christina & Siegrist, Michael. (2017). Development and validation of the Food Disgust Scale. Food Quality and Preference. Ammann, J., Hartmann, C., & Siegrist, M. (2018). Development and validation of the food disgust picture scale. Appetite. Garcia-Gomez, L. i in. (2020). Food disgust scale: Spanish version. Frontiers in Psychology.

Praca dr Hartmann i dr. Siegrista wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: FST, do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, terapeutów, autorów, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Test mierzy bodźce obrzydzenia jedzeniem, takie jak następujące: Wrażliwość na mięso zwierzęce: oznacza skłonność do odczuwania wstrętu do surowego mięsa lub rzadziej spożywanych części zwierząt (takich jak narządy, szczęki itp.). Ten wstręt może również dotyczyć innych wrażeń związanych z mięsem zwierząt, takich jak zapach smażonego lub gotowanego mięsa lub widok części zwierząt, które przypominają nam, że zwierzęta są do nas podobne (takie jak twarze, nogi, oczy itp.). Uważa się, że ze wszystkich bodźców obrzydzenia do jedzenia, zwierzęce mięso ma najbardziej kulturowe podłoże, a wiele osób po przejściu na weganizm i wegetarianizm odczuwa zwiększony wstręt w odniesieniu do tego parametru; wrażliwość na higienę: to skłonność do odczuwania obrzydzenia, gdy warunki sanitarne dotyczące spożywania pokarmu nie są idealne. Osoby z taką skłonnością mogą stracić apetyt, gdy podczas przygotowywania lub spożywania posiłków wystąpią niehigieniczne warunki. Na przykład mogą poczuć obrzydzenie, gdy zauważą plamy na swoich sztućcach, gdy otrzymają niedomyty talerz i tak dalej. Wysoki poziom obrzydzenia związany z nieidealną higieną może zmniejszać ryzyko infekcji, ale niektóre badania sugerują również, że może zwiększać ryzyko chorób autoimmunologicznych.

Test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem opiera się na słynnym i uznanym inwentarzu do oceny klinicznej wrażliwości na obrzydzenie jedzeniem. Należy mieć jednak na uwadze, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny wrażliwości respondenta na obrzydzenie jedzeniem. Oznacza to zatem, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny wrażliwości na obrzydzenie jedzeniem może dokonać jedynie wykwalifikowany specjalista w zakresie zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem, umożliwiającego samoocenę pod kątem wrażliwości na nieprzyjemne sytuacje związane z jedzeniem, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na wrażliwość na obrzydzenie jedzeniem jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do obrzydzenia dotyczącego nieprzyjemnych sytuacji związanych z jedzeniem.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżącej wrażliwości respondenta odnośnie jedzenia, mierzonego za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.