Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Gıda Tiksinmesi Testi

Zürih Teknik Üniversitesi'nden Christina Hartmann ve Michael Siegrist, insanların yiyeceklerle ilgili tiksintilerinin sekiz ayrı ölçeğe ayrılabileceğini keşfettiler. İnsanların yiyeceklerden tiksinmeye neden olan çeşitli tetikleyiciler konusunda neden farklılık gösterdiğini belirleyen faktörler tam olarak anlaşılamamıştır, ancak yazarlar araçlarının bu bağlamda bireysel farklılıkların daha iyi haritalandırılmasına katkıda bulunacağını ummuştur.

Soru 1 / 32

Pişmemiş et gördüğüm zaman kendimi rahatsız hissediyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Gıda Tiksinme Duyarlılığı Testi (IDR-FSCT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-FDST, Gıda Tiksinme Ölçeği'ni (FDS) oluşturan Dr. Christina Hartmann, Ph.D. ve Dr. Michael Siegrist, Ph.D.'nin çalışmasına dayanmaktadır. IDR-FDST, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Gıda Tiksinme Duyarlılığı (Food Disgust Sensitivity) Testi, şu yazarlar tarafından yayınlandığı şekliyle FDS’den yararlanmıştır: Hartmann, Christina & Siegrist, Michael (2017) Gıda Tiksinmesi Ölçeğinin geliştirilmesi ve validasyonu . Food Quality and Preference. Ammann, J., Hartmann, C., & Siegrist, M. (2018). Gıda tiksinmesi resimli ölçeğinin geliştirilmesi ve validasyonu. Appetite. Garcia-Gomez, L., et al. (2020). Gıda tiksinmesi ölçeği: İspanyolca versiyon. Frontiers in Psychology.

Dr. Hartmann ve Dr. Siegrist tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan FST psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Gıda Tiksinme Duyarlılığı Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, terapistler, yazarlar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Test, aşağıdakiler gibi Gıda Tiksinmesi tetikleyicilerini ölçer: Hayvan Eti duyarlılığı, çiğ etten veya hayvanların daha az yenen kısımlarından (sakatat, çene vb.) iğrenme eğilimini ifade eder. Bu tiksinti, hayvan etiyle ilgili diğer izlenimlere de uzanabilir, örneğin kızartma veya et pişirme kokuları veya hayvanların bize benzediğini hatırlatan kısımlarını (yüz, ayaklar, gözler vb.) görmek gibi. Gıda tiksinmesini tetikleyen tüm yiyecekler arasında, Hayvan Etinin en büyük kültürel temele sahip olduğu düşünülmektedir ve birçok vegan ve vejeteryan, bu beslenme tarzlarını benimsedikten sonra bu parametrede artan tiksinti bildirmektedir. Veya: Hijyen duyarlılığı, kişinin gıda alımıyla ilgili sıhhi koşullar ideal olmadığında tiksinme eğilimidir. Bu tür kişiler, yiyecek hazırlama veya yeme ile ilgili olarak sağlıksız koşullar yaşandığında iştahlarını kaybedebilirler. Örneğin, mutfak aletlerinde leke fark ettiklerinde, kendilerine lekeli bir tabak verildiğinde vb. tiksinme yaşayabilirler. Standardın altında hijyenin getirdiği yüksek tiksinti hastalık riskini azaltabilir, ancak bazı araştırmalar bunun kişinin otoimmün hastalık riskini artırabileceğini de öne sürüyor.

Gıda Duyarlılığı Testi, gıda tiksinmesi duyarlılığının değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve gıda duyarlılığınız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir gıda tiksinmesi değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Hoş olmayan gıda durumlarına karşı hassasiyet belirtileri için kendinizi taramanıza olanak tanıyan bu ücretsiz online Gıda Tiksinme Duyarlılığı Testinin yayıncıları olarak, testi istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutarak mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli hale getirmeye çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Gıda Tiksinmesi Duyarlılığı Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Gıda Tiksinme Duyarlılığı Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve bu hoş olmayan gıda durumlarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin duyarlılığına işaret eden mevcut gıda duyarlılığının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.