Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na rolę zawodową

Tradycyjne pojęcie związane z życiem w korporacji, odpowiedzialne za wysoki stopień niezadowolenia z pracy i rotację pracowników, zakłada, że jest tylko jeden sposób na odniesienie sukcesu w karierze. Wbrew temu przekonaniu myśliciele w szkołach biznesu i konsultanci z zakresu zarządzania od dawna wiedzą, że ludzie są różni i że większy sukces osiąga się, gdy zarówno pracodawcy, jak i pracownicy są świadomi tych różnic i starają się je zrozumieć. Jednakże, chociaż opracowano w związku z tym kilka "wskaźników kariery" lub "matryc ról zawodowych", nie było dotąd wskaźnika ról zawodowych, który byłby powszechnie i bezpłatnie dostępny.

Pytanie 1 z 35

Wolność i zmienność są dla mnie ważniejsze niż obszerne biuro i wymyślny tytuł.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na rolę zawodową IDR Labs jest własnością IDR Labs International.

Nasz test jest jednym z nielicznych bezpłatnych testów, które poddawane są kontroli statystycznej i walidacji. Mimo to pamiętaj, że testy to tylko wskazówki – „rzut oka” na wskaźnik, który naprowadzi Cię na właściwy trop.

Testy osobowości i testy kariery, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne lub "oficjalne" testy, takie jak MBTI (wskaźnik typu Myers-Briggs®), NEO PI-R, test modelu pięcioczynnikowego lub bezpłatne, internetowe testy modelu kariery, takie jak ten, to tylko wskazówki, które dostarczają osobiste spojrzenie na mierzone wskaźniki. Żaden z dotychczas opracowanych testów nie jest jednak w stanie z całkowitą dokładnością i rzetelnością określić Twojej roli zawodowej lub typu osobowości. Jednocześnie żaden test osobowości nie może zastąpić zapoznania się z odpowiednimi teoretycznymi pracami w tej dziedzinie.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na rolę zawodową, który pozwala odkryć preferowaną rolę zawodową zgodnie ze wskaźnikiem ról zawodowych Arild (Arild Career Role Index, ACRI), dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny, rzetelny, dokładny i kompletny.

Nasz bezpłatny, internetowy test, podobnie jak "oficjalne" testy, takie jak test Belbin, wskaźnik typu Myers-Briggs®, wskaźnik typu jungowskiego, NEO PI-R i inne podobne profesjonalne, dokładne narzędzia, z którymi tego testu nie należy mylić, jest poddawany kontroli statystycznej i walidacji, co zapewnia jak największą dokładność wyników.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na rolę zawodową posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zawodowo zajmują się psychometrią, typologią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu na rolę zawodową należy zauważyć, że chociaż wyniki z testu mogą pokrywać się z wynikami innych testów lub materiałów szkoleniowych, to niniejszego testu nie należy mylić z oficjalnymi testami opatrzonymi znakami towarowymi, takimi jak te wspomniane powyżej. Wyniki naszego testu na rolę zawodową przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu na rolę zawodową, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy darmowy, internetowy test na rolę zawodową jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci określić wynik dla wszystkich pięciu ról zawodowych wskaźnika ról zawodowych Arild.

2. Wyjątkowy. Chociaż istnieją inne testy modelu zawodowego, niniejszy test jako pierwszy posługuje się rolami zawodowymi określonymi w Arild: specjalista, kierownik, dyplomata, poszukiwacz przygód i innowator.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i rzetelność testu, przeprowadza się analizę statystyczną jego wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu na rolę zawodową posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią osobowości, a także testami korporacyjnymi i badaniem osobowości.