Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kariyer Pozisyon Testi

Üst düzeyde iş tatminsizliği ve çalışan değişimi oranından sorumlu olan geleneksel kurumsal yaşam düşüncesi, kişinin kariyerinde başarılı olmasının tek bir yolu olduğunu söyler. Bu algının aksine, işletme fakültesinden araştırmacılar ve yönetim danışmanları, herkesin farklı olduğunu ve hem işverenler hem de çalışanların bu farklılıkların farkında olduklarında ve onları anlamak için çaba sarf ettiklerinde daha büyük başarıların elde edilebileceğini uzun zamandır bilmektedir. Bununla birlikte, bu amaçla birçok "kariyer endeksi" veya "kariyer pozisyon matrisi" geliştirilmiş olsa da, şimdiye kadar yaygın ve ücretsiz olarak sunulan hiçbir kariyer pozisyon endeksi olmamıştır.

Soru 1 / 35

Doğal olarak biraz otoriterim ve insanlara ne yapacaklarını söylemekte zorlanmam.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR Labs Kariyer Pozisyon Endeksi Testi mülkiyeti IDR Labs International’a aittir.

Bu testimiz, istatistiksel kontroller ve validasyona tabi tutulmuş az sayıdaki ücretsiz testten biridir. Böyle olsa dahi lütfen testlerin yalnızca birer gösterge olduğunu–fikir sahibi olmanız için endekse bir ilk bakış sunduğunu–unutmayınız.

MBTI® (Myers-Briggs Kişilik Tip Göstergesi®), NEO PI-R, Beş Faktör Modeli Testi gibi profesyonel veya "resmi" testler olmaları fark etmeksizin Kişilik Testleri ve Kariyer Testleri veya bunun gibi ücretsiz online Kariyer Modelleme testleri yalnızca ilgili ölçülen endeksler üzerinde kişisel konumunuzu bulmanıza yardımcı olan göstergelerdir. Şimdiye kadar tasarlanan hiçbir test, kariyer pozisyonunuzu veya kişilik tipinizi tam doğruluk veya güvenilirlikle belirleyemez ve hiçbir kişilik testi, alandaki ilgili teorisyenlerin çalışmalarını bilmenin yerini tutamaz.

Arild Kariyer Pozisyonu Endeksine (ACRI) göre tercih ettiğiniz kariyer pozisyonunu keşfetmenizi sağlayan bu ücretsiz online kariyer pozisyonu testinin yayıncıları olarak, bu testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık.

Tıpkı bu test ile karıştırılmaması gereken Belbin testi, Myers-Briggs Tip Göstergesi®, Jung Tip Göstergesi, NEO PI-R ve benzeri "resmi" testler ve diğer profesyonel, doğru enstrümanlarda olduğu gibi, ücretsiz online testimiz de sonuçları mümkün olduğunca doğru hale getirmek için istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutulmuştur.

Bu ücretsiz online kariyer pozisyonu testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz kariyer pozisyon testimizi kullanmadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının yukarıda adı geçenler gibi diğer testlerin ve eğitim içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin resmi ticari markalı testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz online Kariyer Pozisyon Testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" ücretsiz olarak verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Online kariyer pozisyonu testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online kariyer pozisyonu testi size bedava olarak ulaştırılmıştır sunulmaktadır ve Arild Kariyer Pozisyonu Endeksinin beş kariyer pozisyonu için skorunuzu öğrenme imkanı tanımaktadır.

2. Benzersiz. Piyasada başka kariyer modelleme testleri olsa da, bu test, Uzman, Yönetici, Diplomat, Maceracı ve Taşkın olmak üzere Arild Kariyer Pozisyonlarını özel olarak kullanan ilk testtir.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kariyer pozisyonu testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkilidir ve kişilik tipolojisinin yanı sıra kurumsal ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.