Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test Rorschacha

Test plam atramentowych Rorschacha jest jednym z najbardziej znanych projekcyjnych testów psychologicznych na świecie. Psychologowie stosują test Rorschacha do badania cech osobowości i funkcjonowania emocjonalnego badanej osoby. Test jest często stosowany w wykrywaniu podstawowych wzorców myślowych i odróżnianiu psychotycznych i niepsychotycznych skłonności w myśleniu danej osoby. Test Rorschacha stosuje się również w sprawach sądowych i opiekuńczych, a także do oceny ogólnego stopnia dostosowania danej osoby do społeczeństwa.

Na co wskazują Twoje skojarzenia związane z obrazami Rorschacha? Dla każdego z poniższych obrazów wybierz odpowiedź najbliższą Twojemu skojarzeniu.

Pytanie 1 z 10

Co najbardziej odpowiada temu, co widzisz na karcie?

NASTĘPNE

Test plam atramentowych Rorschacha IDRlabs (IDR-RIT©) jest własnością IDRlabs International. Test IDR-RIT wykorzystuje koncepcję plam atramentowych Rorschacha, ale nie jest powiązany z Hermannem Rorschachem lub International Society of the Rorschach and Projective Methods, ani też nie jest odpowiednikiem innych testów plam atramentowych Rorschacha. Niniejszy test nie jest w żaden sposób wspierany ani powiązany z Hermannem Rorschachem, International Society of the Rorschach and Projective Methods ani podobnymi podmiotami. Niniejszy test z założenia nie stanowi naruszenia.

Niniejszy test plam atramentowych Rorschacha został opracowany przy pomocy profesjonalnych analityków z doświadczeniem w psychologii organizacyjnej. Test wykorzystuje autentyczne punkty analizy psychometrycznej do pomiaru zgodności respondenta z podstawowymi wzorcami myślowymi, a także do oceny ogólnego poziomu samopoczucia respondenta. Test opiera się na następujących badaniach: K. Iwasa i T. Ogawa (2013). Rorschach texture responses are related to adult attachment via tactile imagery and emotion. Rorschachiana, 34(2), 115–136. F.K.Miguel i F.Pessotto (2016). Projective aspects on cognitive performance: Distortions in emotional perception correlate with personality. Psicologia: Reflexão e Crítica, 29(1), 17. S.Tibon-Czopp i I.B.Weiner (2016). The Rorschach Inkblot Method: Theory. Rorschach Assessment of Adolescents. Advancing Responsible Adolescent Development. Springer, Nowy Jork, NY.

Testy plam atramentowych Rorschacha, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne testy stosowane w badaniach naukowych, czy też bezpłatne testy internetowe, takie jak ten, są wskaźnikami, które pomogą Ci ustalić typowe dla Ciebie wzorce myślowe i ogólny poziom zdrowego dostosowania się do społeczeństwa. Stosując psychometryczne testy projekcyjne, należy jednak pamiętać, że żaden z opracowanych dotąd testów nie może z całkowitą dokładnością lub rzetelnością określić Twojego wzorca myślenia i ogólnego poziomu zdrowego dostosowania do społeczeństwa. Żaden test nie zastąpi dogłębnego zapoznania się z wewnętrznym funkcjonowaniem własnego umysłu. Więcej informacji na temat testu plam atramentowych Rorschacha można znaleźć w materiałach International Society of the Rorschach and Projective Methods.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu plam atramentowych Rorschacha posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo psychologią, psychologią polityczną i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego bezpłatnego testu zauważ, że jego wyniki przekazywane są na zasadzie "tak jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu plam atramentowych Rorschacha, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten darmowy, internetowy test plam atramentowych Rorschacha jest dostarczony za darmo i pozwoli Ci zbadać swoje wzorce myślowe i podświadome skojarzenia w oparciu o przyjęty system punktacji tradycyjnie stosowany w tego typu testach.

2. Wspomagany komputerowo system punktowania. Niniejszy test, do zbadania tendencji osobowościowych danej osoby i jej funkcjonowania emocjonalnego, wykorzystuje wspomagany komputerowo system punktacji. Był on stosowany do wykrywania ukrytych zaburzeń myślenia, szczególnie w przypadkach, gdy pacjenci wykazują niechęć do otwartego opisywania swojego myślenia.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzane są analizy statystyczne, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przez specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie psychologii politycznej i nauk politycznych.