Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Rorschach Testi

Rorschach Mürekkep Testi, dünyanın en tanınmış psikolojik projektif testlerinden biridir. Psikologlar, test katılımcısının kişilik özellikleri ve duygusal işlevlerini incelemek için Rorschach kullanırlar. Bu test genellikle altta yatan düşünme biçimlerini saptamak ve kişinin düşünce sistemindeki psikotik ve psikotik olmayan eğilimleri ayırt etmek için kullanılır. Rorschach, adli tıp ve velayet davalarında ve bir kişinin topluma genel uyum derecesini ölçmek için de kullanılmaktadır.

Rorschach resimlerinin sizde yaptığı çağrışımlar hakkınızda neler söylüyor? Aşağıdaki resimlerin her biri için, çağrışımınıza en yakın gözüken cevabı seçiniz.

Soru 1 / 10

Resimde gördüğünüze en yakın olan hangisidir?

SONRAKİ

IDRlabs Rorschach Mürekkep Testinin (IDR-RIT©) mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. IDR-RIT, Rorschach’ın Mürekkep Lekeleri konseptini kullanmaktadır, ancak Hermann Rorschach veya Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Topluluğu ile ilişkili değildir ve diğer Rorschach Mürekkep Leke Testlerinin bir muadili değildir. Bu test hiçbir şekilde Hermann Rorschach veya Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Topluluğu veya benzer kuruluşlar tarafından onaylanmamış veya bunlarla ilişkili değildir. Mevcut test ile hiçbir ihlal olmaması amaçlanmıştır.

Rorschach Mürekkep Testi, örgütsel psikoloji alanında deneyim sahibi profesyonel analistlerin yardımlarıyla hazırlanmıştır. Bu test, katılımcının altta yatan düşünce biçimlerine uygunluğunu ölçmek ve katılımcının genel iyi oluş seviyesini ölçmek için gerçek psikometrik ögeler kullanır. Test şu araştırmalar üzerine kurulmuştur: Iwasa, K. & Ogawa, T. (2013). Rorschach doku yanıtları, yetişkinlerde dokunsal imgeler ve duygu yoluyla bağlanmayla ilişkilidir. Rorschachiana, 34(2), 115–136. Miguel, F. K. & Pessotto, F. (2016). Bilişsel performansın yansıtmalı yönleri: Duygusal algıdaki sapmalar kişilik ile korelasyona sahiptir. Psicologia: Reflexão e Crítica, 29(1), 17. Tibon-Czopp, S. & Weiner, I.B. (2016). Rorschach Mürekkep Yöntemi: Teori. Ergenlerin Rorschach Değerlendirmesi. Sorumlu Ergen Gelişiminin İyileştirilmesi. Springer, New York, NY.

Profesyonel, akademik araştırmada kullanılıyor olması veya bunun gibi ücretsiz online testler olması fark etmeksizin, Rorschach Mürekkep Testleri, tipik düşünce kalıplarınız ve topluma genel sağlıklı uyum düzeyiniz hakkında size bir ipucu vermeye yardımcı olacak göstergelerdir. Genel olarak, bunun gibi projektif psikometrik testlerle söz konusu olduğunda, hiçbir test, düşünme biçimlerinizi ve genel sağlıklı uyum derecenizi tam doğruluk veya güvenilirlikle veremez ve hiçbir test, zihninizin içsel işleyişini derinlemesine anlamanın yerini alamaz. Rorschach Mürekkep Testi hakkında daha fazla bilgi için Uluslararası Rorschach ve Projektif Yöntemler Topluluğu tarafından sağlanan içeriklere danışınız.

Bu ücretsiz online Rorschach Mürekkep Testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikoloji, politik psikoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online testimizi kullanmadan önce lütfen sonuçların "olduğu gibi" ve ücretsiz sunulduğunu ve bunların herhangi profesyonel veya sertifikalı tavsiye olarak yorumlanmaması gerektiğini unutmayınız. Online Rorschach Mürekkep testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online Rorschach Mürekkep Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve geleneksel olarak bu gibi testlerde kullanılan yaygın puanlama sistemine dayalı düşünme biçimleri ve bilinçaltı ilişkileri keşfetmenize imkan sağlayacaktır.

2. Bilgisayar Destekli Puanlama. Bu test, bir kişinin kişilik eğilimlerini ve duygusal işlevlerini incelemek için bilgisayar destekli puanlama kullanır. Özellikle hastaların düşüncelerini açıkça ifade etmekte isteksiz oldukları durumlarda, altta yatan düşünce bozukluklarını saptamak için kullanılmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin kullanıcı sonuçları anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

4. Profesyoneller tarafından hazırlandı. Bu test, politik psikoloji ve siyasal bilimler alanında deneyimli profesyonel araştırmacılar tarafından yaratılmıştır.