Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na toksyczną męskość

Toksyczna męskość to kontrowersyjne pojęcie w psychologii, określane jako normy kulturowe dotyczące męskości, które są powszechnie uważane za szkodliwe dla kobiet, samych mężczyzn i całego społeczeństwa.

Niniejszy test jest połączeniem spostrzeżeń z kilku wcześniejszych prób badania toksycznej męskości i stanowi pojedynczy, złożony test mierzący toksyczną męskość w czterech różnych dziedzinach.

Czy Twoje poglądy można określić mianem toksycznej męskości? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 35

Nie udawał(a)bym, że kogoś lubię tylko po to, żeby dana osoba wyświadczyła mi przysługę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na toksyczną męskość opracowano na podstawie następujących źródeł: Heilman, B., Barker, G., and Harrison, A. (2017). The Man Box: A Study on Being a Young Man in the US, UK, and Mexico. Washington, DC and London: Promundo-US and Unilever. Kant, L., Skogstad, A., Torsheim, T., & Einarsen, S. (2013). Beware the angry leader: Trait anger and trait anxiety as predictors of petty tyranny. The Leadership Quarterly, 24(1), 106-124. Lee, K., Ashton, M. C., Wiltshire, J., Bourdage, J. S., Visser, B. A., & Gallucci, A. (2013). Sex, power, and money: Prediction from the Dark Triad and Honesty–Humility. European Journal of Personality, 27(2), 169-184.

Nasza ocena toksycznej męskości dostarcza informacji na temat następujących aspektów: oszustwo-arogancja mierzy gotowość danej osoby do naginania zasad dla osobistych korzyści. Osoby z wysokim wynikiem dla tej cechy wykazują skłonność do pochlebstw i nieszczerych przejawów życzliwości; czują przymus do pogoni za luksusem i prestiżem oraz uważają, że są uprawnione do specjalnego statusu i przywilejów. Cecha gniewu mierzy powiązaną z usposobieniem tendencję do częstego odczuwania gniewu, któremu często towarzyszą powiązane negatywne emocje, takie jak zazdrość, niechęć, nienawiść i wstręt. Osoby z wysokim wynikiem dla tej cechy szybko wpadają w złość i mają tendencję do częstego popadania w konflikty z ludźmi w swoim życiu. Heteronormatywność mierzy opresyjne, stygmatyzujące i marginalizujące przekonania na temat tego, jaki powinien być „prawdziwy mężczyzna”, wraz z oczekiwaniem, że kobiety powinny podporządkować się mężczyznom i im służyć. Osoby z wysokim wynikiem dla tej cechy zwykle uważają, że mężczyźni powinni być silni i skłonni do użycia przemocy w celu własnej obrony lub zdobycia tego, czego chcą. Homofobia obejmuje szereg negatywnych poglądów na temat homoseksualizmu lub osób postrzeganych jako geje, lesbijki, osoby biseksualne lub transpłciowe. Osoby z wysokim wynikiem dla tej cechy zwykle przejawiają wrogie nastawienie do homoseksualistów, któremu może towarzyszyć pogarda, uprzedzenia i niechęć. Całkowita toksyczna męskość wskazuje na ogólny poziom toksycznej męskości respondenta. Wyższe wyniki wskazują na większy stopień toksycznej męskości.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu na toksyczną męskość posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo psychometrią, kwestią postrzegania płci i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego testu na toksyczną męskość zauważ, że chociaż podane wyniki mogą być zgodne z wynikami innych testów lub materiałów szkoleniowych, niniejszy test nie powinien być mylony z konkurencyjnymi testami chronionymi prawem własności. Wyniki niniejszego testu na toksyczną męskość przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako jednoznaczne z profesjonalną poradą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na toksyczną męskość jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki związane z aspektami składającymi się na toksyczną męskość, takimi jak oszustwo-arogancja, heteronormatywność, homofobia i cecha gniewu.

2. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.

4. Oparty na badaniach. Skale wykorzystane w niniejszym instrumencie pochodzą z kilku niezależnych miar toksycznej męskości i zostały połączone w jednym teście.