Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Toksik Maskülenite Testi

Toksik Maskülenite, genellikle kadınlara, erkeklere ve bir bütün olarak topluma zararlı olduğu düşünülen maskülenite etrafında yer alan kültürel normlar olarak tanımlanan, tartışmalı bir psikoloji kavramıdır.

Bu test, size Toksik Masküleniteyi dört farklı alanda ölçen tek bir bileşik testi sunmak amacıyla Toksik Masküleniteyi araştırmaya yönelik bazı daha eski çalışmalardan edinilmiş olan bilgileri bir araya getirir.

Düşüncelerinizin toksik bir şekilde maskülen olduğu söylenebilir mi? Aşağıdaki soruların her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 35

Neredeyse her gün bir şeye öfkelenirim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

Toksik Maskülenite Testi şu kaynaklar kullanılarak derlenmiştir: Heilman, B., Barker, G. ve Harrison, A. (2017). The Man Box: ABD, İngiltere ve Meksika’da Genç Bir Erkek Olmak Üzerine Bir Çalışma Washington, DC ve Londra: Promundo-US ve Unilever. Kant, L., Skogstad, A., Torsheim, T., & Einarsen, S. (2013). Dikkat, öfkeli lider var: Basit zorbalığın yordalayıcıları olarak sürekli öfke ve sürekli anksiyete. The Leadership Quarterly, 24(1), 106-124. Lee, K., Ashton, M. C., Wiltshire, J., Bourdage, J. S., Visser, B. A., & Gallucci, A. (2013). Seks, güç ve para: Karanlık Üçlü ve Dürüstlük–Tevazu kullanılarak kestirim. European Journal of Personality, 27(2), 169-184.

Toksik Maskülenite testimiz, aşağıdakiler hakkında geri bildirim sağlamaktadır: Yalancılık-Kibirlilik, bir kişinin kişisel çıkarı için kuralları esnetmeye karşı istekliliğini ölçer. Bu kişilik özelliği yüksek olan kişiler yağcılık yapmaya ve samimi olmayan arkadaşlık gösterilerine yatkındır; lüks ve prestij arayışı içerisindedir ve özel statü ve ayrıcalığı hak ettiğini düşünür. Sürekli Öfke, sıklıkla kıskançlık, kızgınlık, nefret ve tiksinti gibi ilgili olumsuz duygulara eşlik eden sürekli öfkeye yatkınlığı ölçer. Bu kişilik özelliği yüksek olan kişilerin öfke eşikleri düşüktür ve hayatlarında çok sayıda kişisel anlaşmazlık yaşarlar. Heteronormatiflik, “gerçek bir erkek”in nasıl olması gerektiğine dair baskıcı, damgalayıcı ve ötekileştirici inançların yanı sıra, kadınların erkeklere boyun eğmesi ve onlara hizmet etmesi beklentisini ölçer. Bu kişilik özelliği yüksek olan kişiler sıklıkla erkeklerin güçlü olmaları gerektiği ve kendilerini korumak veya istediklerini almak için şiddete başvurmaya istekli olmaları gerektiğine inanır. Homofobi, eşcinsellik veya eşcinsel, lezbiyen, biseksüel veya transseksüel olarak algılanan kişiler hakkında bir dizi olumsuz görüşü kapsar. Bu kişilik özelliği yüksek olan kişiler genellikle eşcinsellere karşı düşmanca tavırlar sergilerler ve bu tavırlara muhtemelen aşağılama, önyargı ve tiksinme de eşlik eder. Total Toksik Maskülenite, testi tamamlayan kişinin genel toksik maskülenite seviyesini belirtir. Yüksek skor alınması, daha yüksek düzeyde toksik masküleniteye işaret eder

Bu ücretsiz online Toksik Maskülenite testinin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, cinsiyet anlayışı ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz Toksik Maskülenite testimizi kullanmadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının diğer testlerin ve eğitim içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin rakip tescilli testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz Toksik Maskülenite testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesine eşdeğer olduğu düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücrtetsiz. Bu Toksik Maskülenite Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Yalancılık-Kibirlilik, Heteronormatiflik, Homofobi ve Sürekli Öfke gibi Toksik Maskülenite bileşenleri ile ilgili skorunuzu öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.

4. Araştırma tabanlı. Bu araçta kullanılan ölçekler, çeşitli bağımsız Toksik Maskülenite ölçütlerinden bir araya getirilmiş ve tek bir testte birleştirilmiştir.