Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na transfobię

Niniejszy test na transfobię, oparty na badaniach Michaela H. Minera i jego współpracowników z Uniwersytetu Minnesoty, jest próbą oceny poziomu transfobii (czyli dyskomfortu odczuwanego wobec osób deklarujących tożsamość transpłciową).

Czy można o Tobie powiedzieć, że jesteś osobą z nastawieniem transfobicznym? Wskaż, jak dobrze pasuje do Ciebie każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 28

Nie czuję związku z osobami transpłciowymi, ponieważ tak naprawdę nie są to osoby, z którymi mógłbym/mogłabym być blisko.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Niniejszy test na transfobię IDRlabs (zasadniczo dla osób cispłciowych; IDR-TTpfC) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-TTT opiera się na pracy doktora nauk Waltera Bocktinga, Michaela H. Minera oraz ich współpracowników, którzy są twórcami publikacji pt.: „The Transgender Identity Survey: A Measure of Internalized Transphobia”. Test IDR-TTT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii i psychologii społecznej, ani instytucjami badawczymi, z którymi są stowarzyszeni. Celem niniejszego testu jest zwiększenie świadomości na temat transfobii i nie wyraża on poparcia ani przyzwolenia na jakikolwiek rodzaj transfobii. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Terms of Service.

Niniejszy test na transfobię IDRlabs (zasadniczo skierowany do osób cispłciowych) opiera się na badaniu tożsamości transpłciowej opublikowanym w Bockting, W. O., Miner, M. H., Swinburne Romine, R. E., Dolezal, C., Robinson, B., Rosser, B., & Coleman, E. (2020). The Transgender Identity Survey: A Measure of Internalized Transphobia. LGBT health, 7(1), 15–27.

Niniejszy test dostarcza następujących opinii: Uprzedzenia względem transpłciowości: miara stopnia, w jakim hołdujesz negatywnym stereotypom i wyznajesz negatywne poglądy na temat osób transpłciowych. Osoby transpłciowe często przyznają, że zmagają się ze swoją tożsamością w wyniku uprzedzeń wyrażanych wobec nich przez społeczeństwo. Mogą nawet mieć trudności z pogodzeniem się ze swoją tożsamością płciową z powodu negatywnych stereotypów, na które zostały narażone ze strony innych. Bycie ofiarą takich stereotypów może sprawiać, że osoby transpłciowe uwewnętrzniają negatywne postrzeganie, które często jest im okazywane w formie wyśmiewania, zastraszania, nękania, odrzucenia i napiętnowania.

Hegemonia cispłciowości: miara stopnia, w jakim wierzysz, że „prawdziwa” lub „normalna” tożsamość człowieka może być tylko tożsamością cispłciowego mężczyzny lub cispłciowej kobiety. Osoby z wysokim wynikiem na tej skali często uważają, że niekonwencjonalne tożsamości płciowe (takie jak interpłciowość, queer, niebinarność lub niebinarna transpłciowość) są celowym wyborem odmienności i jako takie zachęcają do wyśmiewania lub dyskryminacji. W wyniku hegemonii cispłciowości wiele osób transpłciowych może odnosić wrażenie, że zyskają akceptację tylko wtedy, gdy spróbują wykreować się na osoby cispłciowe i że, jeśli wyrażą swoją prawdziwą tożsamość płciową, nie będą w stanie czuć, że są poprawne, bezpieczne lub zrozumiane.

Wyobcowanie transpłciowości: wskazuje stopień, w jakim uważasz, że osoby transpłciowe tak bardzo różnią się od osób cispłciowych, że nawiązywanie znaczących lub bliskich relacji między tymi dwiema grupami nie byłoby wskazane (i/lub byłoby lepiej, gdyby osoby transpłciowe trzymały się z dala). Ze swojej strony osoby transpłciowe często przyznają, że zmagają się z poczuciem izolacji i oddzielenia, i że nikt nie jest w stanie ich zrozumieć – poczucie to jest jeszcze wzmacniane i pobudzane przez segregacyjne przekonania, które mogą być wyrażane przez ludzi wokół nich.

Pogarda względem transpłciowości: miara stopnia Twoich jawnie wrogich poglądów o osobach transpłciowych. W przeciwieństwie do uprzedzeń względem transpłciowości, pogarda względem transpłciowości odzwierciedla nie tylko negatywne nastawienie i uprzedzenia, ale także jawnie negatywne osądy na temat osób transpłciowych. Niektóre osoby transpłciowe przyznają, że w wyniku kontaktu z pogardliwymi poglądami na ich temat ukształtowało się u nich poczucie wstydu, autodyskryminacji i/lub dyskomfortu ze względu na własną tożsamość płciową. Pogarda względem transpłciowości sprzyja zatem utrzymaniu piętna społecznego związanego z nonkonformizmem transpłciowym wyrażanym poprzez brak tolerancji i może skutkować bardziej negatywną niż w innych okolicznościach samooceną osób transpłciowych.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na transfobię, umożliwiającego samoocenę pod kątem uprzedzeń względem transpłciowości, hegemonii cispłciowości, wyobcowania transpłciowości, pogardy do transpłciowości, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten test na transfobię, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten test na transfobię jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do czterech istotnych aspektów transfobii.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i pracowników służby zdrowia i ma dostarczyć obraz aktualnego poziomu transfobii respondenta, mierzonego za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.