Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test dysforii na tle tożsamości płciowej

Oparty na badaniach z Uniwersytetu w Toronto

Płeć biologiczna i społeczna są u większości ludzi zgodne, jednak nie u wszystkich. Niedopasowanie płci do tożsamości płciowej zwykle jest przyczyną niepokoju i dyskomfortu. Psychiatrzy nazywają te zjawisko dysforią na tle tożsamości płciowej. Osoby z dysforią na tle tożsamości płciowej często czują się nieswojo z przypisaną im płcią i mogą odczuwać brak spójności z własnym ciałem. Dysforia na tle tożsamości płciowej wiąże się z wysokimi wskaźnikami stygmatyzacji i dyskryminacji, co skutkuje negatywnym postrzeganiem siebie i częstszym występowaniem innych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Czy cierpisz na dysforię na tle tożsamości płciowej? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 20

W ciągu ostatniego roku…

Rozmyślałem(am) o poddaniu się terapii hormonalnej, która zmieniłaby płeć mojego ciała na przeciwną.

NASTĘPNE

Test dysforii na tle tożsamości płciowej IDRlabs (IDR-GDT©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-GDT opiera się na naukowo zweryfikowanym instrumencie do oceny dysforii na tle tożsamości płciowej: kwestionariuszu tożsamości płciowej/dysforii na tle tożsamości płciowej dla młodzieży i dorosłych (The Gender Identity/Gender Dysphoria Questionnaire for Adolescents and Adults, GIDYQ-AA). IDR-GDT nie jest powiązany z badaczami, którzy przyczynili się do powstania wyżej wspomnianego narzędzia psychologicznego ani z instytucjami, z którymi współpracują.

Test dysforii na tle tożsamości płciowej IDRlabs powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Deograciasa i jego współpracowników we współpracy z Uniwersytetem w Toronto i Uniwersytetem Columbia. Chociaż kwestie związane z płcią są badane i przedstawiane w literaturze psychologicznej od dziesięcioleci, w ostatnich latach cieszą się one większym zainteresowaniem w mediach, kulturze popularnej i świadomości społecznej. Pozycje w obecnym teście zostały stworzone na podstawie doświadczeń osób z dysforią na tle tożsamości płciowej, w wyniku czego powstał kompleksowy instrument psychologiczny. Niniejszy test dysforii na tle tożsamości płciowej nie ma na celu postawienia jakiejkolwiek diagnozy medycznej ani też nie zastępuje właściwej oceny zdrowia psychicznego. IDRlabs International i obecny test dysforii na tle tożsamości płciowej IDRlabs są niezależne od któregokolwiek z powyższych badaczy, powiązanych organizacji lub stowarzyszonych instytucji.

Test dysforii na tle tożsamości płciowej opiera się na zasadnym i wiarygodnym narzędziu do oceny tego konstruktu psychologicznego. Jednak darmowe, internetowe testy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną koncepcję i nie mogą zapewnić całkowicie dokładnej oceny Twojej osobowości, charakteru lub jakichkolwiek elementów Twojego stanu psychicznego. Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu, który umożliwia samoocenę pod kątem występowania objawów dysforii na tle tożsamości płciowej, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny, zasadny i kompleksowy. Dlatego poddaliśmy go kontroli statystycznej i walidacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia, na którym opiera się ten test, należy odnieść się do: Deogracias, J. J., Johnson, L. L., Meyer-Bahlburg, H. F., Kessler, S. J., Schober, J. M., & Zucker, K. J. (2007). The gender identity/gender dysphoria questionnaire for adolescents and adults. Journal of Sex Research, 44, 370-379.

Chociaż bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test dysforii na tle tożsamości płciowej, są opracowane i potwierdzone statystycznie przez profesjonalistów, to nie powinny być interpretowane jako jakakolwiek profesjonalna ocena lub zalecenia. Wyniki naszego bezpłatnego, internetowego testu dysforii na tle tożsamości płciowej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych, i są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego testu lub któregokolwiek z naszych internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test dysforii na tle tożsamości płciowej jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci uzyskać wyniki według kryteriów psychologicznych, które mogą wskazywać na subiektywny niepokój związany z własną tożsamością płciową.

2. Zasadność i wiarygodność. Dowody opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych wskazują, że GIDYQ-AA jest psychometrycznie uzasadnioną miarą dysforii na tle tożsamości płciowej.

3. Istotny w świetle bieżących wydarzeń. Kwestie dotyczące tożsamości płciowej są coraz częściej dyskutowane. Testy takie, jak ten przyczyniają się do zwiększania świadomości i stymulują dyskusję.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu użytkownika są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Ten darmowy test dysforii na tle tożsamości płciowej został stworzony przez profesjonalistów z doświadczeniem w badaniach psychologicznych i testach osobowości.