Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Transfobi Testi

Michael H. Miner ve Minnesota Üniversitesi'ndeki meslektaşları tarafından yapılan araştırmadan uyarlanan transfobiyi (yani, transseksüel kimlikten rahatsızlık duyma) ölçmeyi amaçlayan transfobi testi.

Transfobiniz olduğu söylenebilir mi? Aşağıdaki ifadelerin her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 28

Transseksüel bir kişi bana pas atarsa, bunu natrans biriymiş gibi bir iltifat olarak kabul ederdim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Transfobi Testi (daha önce Cisgender için; IDR-TTpfC), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-TTT, makaleyi yazan Dr. Walter Bocking, Ph.D., Michael H. Miner vd. “The Transgender Identity Survey: A Measure of Internalized Transphobia” (“Trans Kimlik Araştırması: İçselleştirilmiş Transfobinin Ölçeği) adlı çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-TTT, psikopatoloji, sosyal psikoloji, kişilik psikolojisi veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir. Bu test, transfobi bilincini artırmayı amaçlamaktadır ve hiçbir tür transfobiyi onaylamaz veya tasvip etmez. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

IDRlabs Transfobi Testi (öncelikle natrans bireylere yöneliktir) Bockting, W.O., Miner, M.H., Swinburne Romine, R.E., Dolezal, C., Robinson, B., Rosser, B., & Coleman, E. (2020) çalışmasında yayınlanan transseksüel kimlik anketine dayanmaktadır. The Transgender Identity Survey: A Measure of Internalized Transphobia (Transseksüel Kimlik Anketi: İçselleştirilmiş Transfobinin Bir Ölçeği.). LGBT health, 7(1), 15–27.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Transseksüel Önyargısı: Trans Önyargı: Transseksüel bireyler hakkında olumsuz klişeler ve görüşlere sahip olma derecenizi ölçer. Trans bireyler, toplum içinde kendilerine karşı önyargılı tutumların bir sonucu olarak genellikle kimlikleriyle mücadele ettiklerini bildirmektedir. Gerçekten de, trans bireyler, insanlardan gördükleri olumsuz klişeler nedeniyle cinsiyet kimlikleriyle rahat hissetmekte zorlanabilirler. Bu tür klişelerin kurbanı olmak, trans bireylerin kendilerine genellikle alay, zorbalık, taciz, reddedilme ve damgalama yoluyla sunulan olumsuz yargıları içselleştirmelerine neden olabilir.

Natrans Hegemonyası: "Gerçek" veya "normal" bir insan kimliğinin yalnızca natrans (cisgender) bir erkek veya kadının kimliği olabileceğine inanma derecenizi ölçer. Bu ölçekte yüksek puan alan kişiler genellikle geleneksel olmayan cinsiyet kimliklerinin (interseks, queer, non-binary veya non-binary transgender gibi) bilerek farklı olmayı seçtiğine ve bu nedenle de alay konusu olmaya veya kasıtlı olarak ayrımcılığa davet ettiğine inanırlar. Natrans hegemonyasının bir sonucu olarak, birçok trans birey, ancak kendilerini natrans olarak göstermeye çalıştıklarında kabul göreceklerini ve gerçek cinsiyet kimliklerini ifade ettikleri takdirde kendilerini gerçek, güvende hissetmeyecekleri veya anlaşılmayacaklarını düşünebilirler.

Transseksüel Yabancılaşma: Trans bireylerin natrans insanlardan çok farklı olduğuna ve iki grup arasında anlamlı veya yakın ilişkiler aramanın tavsiye edilmeyeceğini (ve/veya trans bireylerin kendi içlerinde yaşamasının daha iyi olduğunu) ifade eder. Trans bireyler genellikle tecrit duygularıyla ve ayrı olma ve kimsenin onları anlayamama duygusuyla mücadele ettiğini söyler— bu, daha sonra çevredeki insanların sahip olabilecekleri ayrımcı düşüncelerle güçlenen ve daha da ileri giden bir duygudur.

Transseksüel Küçümseme: Trans bireylere karşı açıkça düşmanca görüşlere sahip olma derecenizi ölçer. Transseksüel Önyargının aksine, Transseksüel Küçümseme, sadece olumsuz önyargıları değil, aynı zamanda transseksüel insanlar hakkında açıkça olumsuz yargıları da yansıtır. Bazı trans bireyler, başkalarının trans bireylerle ilgili küçümseyici görüşlerine maruz kalmanın bir sonucu olarak, utanma, kendini aşağılama ve/veya cinsiyet kimliklerinden rahatsızlık duyma duygularının geliştiğini söylemektedir. Bu nedenle, Transseksüel Küçümseme, hoşgörüsüzlük yoluyla transseksüellikle ilişkili sosyal damganın korunmasına yardımcı olur ve trans bireylerin, aksi takdirde sahip olduklarından daha olumsuz bir özsaygıya sahip olmalarına neden olabilir.

Kendinizde transeksüel önyargı, natrans hegemonyası, transseksüel yabancılaşma ve transseksüel küçümseme belirtilerini taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online transfobi testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut transgobi testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Transfobi Testi size ücretsiz olarak sunulur ve transfobinin dört önemli boyutuyla ilgili skorlarınızı almanızı sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç tarafından sağlanan geri bildirim, doktorlar ve tıp uzmanlarının çalışmalarından uyarlanmıştır ve standart maddelere göre ölçülen mevcut transfobi derecenizin bir resmini sunmak için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.