Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test wyboru partnera

Na podstawie badań naukowców z zakresu nauk społecznych: Hassebraucka i Schwarza, niniejszy test, biorąc pod uwagę cechy, których szukasz u partnera, pozwoli przewidzieć, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. Po zbadaniu ponad 21 000 osób, naukowcy odkryli, że wpływ wieku i wykształcenia uczestników był prawie nieistotny, natomiast ich płeć była niezwykle przewidywalna na podstawie tego, czego oczekiwali u partnera.

Czy na cechy, których szukasz u partnera patrzysz z typowo męskiego czy kobiecego punktu widzenia? Określ, w jakim stopniu pasuje do Ciebie każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 20

Jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze partnera jest dla mnie to, czy jest on/ona osobą…

Bogatą i hojną.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test wyboru partnera IDRlabs (IDR-PST©) został opracowany przez IDRlabs International. Test IDR-PST wykorzystuje badania Hassebraucka i Schwarza, jednak nie jest związany z Hassebrauckiem i Schwarzem i ośrodkami, z którymi współpracują. Nie jest też równoważny z którymkolwiek z opracowanych przez nich instrumentów.

Niniejszy test wyboru partnera został opracowany przy pomocy profesjonalnych analityków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie badania osobowości, psychologii ewolucyjnej i ogólnej psychologii osobowości. Mimo to pamiętaj, że takie testy są jedynie wprowadzeniem do teorii, które pozwoli sprawdzić, czy jesteś w stanie zidentyfikować swoją płeć na podstawie swoich preferencji w wyborze partnera.

Testy wyboru partnera, niezależnie od tego, czy są to profesjonalne, poparte naukowo testy, takie jak ten, czy też bezpłatne testy internetowe, które wypełnia się dla rozrywki, są wskaźnikami, które pomogą Ci określić kryteria w wyborze partnera, zarówno u siebie, jak i u innych, biorąc pod uwagę cechy, jakich oczekuje się od partnera. W przypadku psychologii ewolucyjnej warto zauważyć, że chociaż rozległe meta-hipotezy mogą być niefalsyfikowalne, to wiele poszczególnych twierdzeń psychologów ewolucyjnych zostało poddanych testom empirycznym; przy czym okazały się one zasadne.

Materiały naukowe do naszego testu wyboru partnera dostępne są w opracowaniu S. Schwarza i M. Hassebraucka (2012), opublikowanym w magazynie Sex and Age Differences in Mate-Selection Preferences. Human Nature, 23(4), 447–466. doi:10.1007/s12110-012-9152-x. We wspomnianym badaniu wzięło udział ponad 21 000 uczestników, a wszyscy uczestnicy wyrazili odpowiednią zgodę. Podczas przeprowadzenia badania przestrzegano obowiązujących zasad etyki.

Autorzy tego darmowego, internetowego testu wyboru partnera posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zawodowo zajmują się psychologią, psychopatologią, psychologią polityczną i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego, internetowego testu należy zauważyć, że jego wyniki przekazywane są na zasadzie "tak jak jest", za darmo i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego internetowego testu wyboru partnera, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test wyboru partnera jest dostarczany bezpłatnie i pozwoli Ci sprawdzić, czy cechy, które preferujesz u partnerów są zgodne z typowo męskim lub kobiecym wzorcem.

2. Poparty naukowo. Nasz test wyboru partnera został stworzony w oparciu o uznane osiągnięcia z dziedziny nauk społecznych, według opracowań i badań naukowców: Hassebraucka and Schwarza.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu osobowości posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo zarówno typologią, polityką i badaniem osobowości.