Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบเพศกับการเลือกคู่

จากผลงานด้านสังคมศาสตร์ของ Hassebrauck และ Schwarz แบบทดสอบนี้จะช่วยทำการประเมินว่าคุณมีความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจากลักษณะในการเลือกคู่ของคุณ โดยจากการศึกษากับคนมากกว่า 21,000 คนพบว่าผู้เข้าร่วมไม่ว่าอายุเท่าไหร่หรือจบการศึกษาด้านไหนก็ตาม เพศของพวกเขาสามารถถูกคาดการณ์ได้จากลักษณะในการค้นหาคู่ของพวกเขา

คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงในแง่ของการเลือกคู่ครองของคุณ? โปรดระบุระดับจากน้อยไปมากที่ตรงกับคุณมากที่สุดในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 20

หนึ่งในคุณสมบัติแรก ๆ ที่คุณกำลังมองหาในคู่ครองของคุณคือ...

ฉลาด

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

The IDRlabs Partner Selection Test (IDR-PST©) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs International ซึ่ง IDR-PST นำงานวิจัยของ Hassebrauck และ Schwarz มาใช้ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Hassebrauck หรือ Schwarz หรือสถาบันของพวกเขาแต่อย่างใด และไม่ได้มีความเทียบเท่ากับผลงานที่พวกเขาเป็นผู้จัดทำขึ้น

แบบทดสอบเพศจากการเลือกคู่นี้ถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ จิตวิทยาวิวัฒนาการ และจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแบบทดสอบเหล่านี้เป็นเพียงทฤษฎีพื้นฐานในเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับการประมาณการเพศจากการพิจารณาคุณสมบัติของคู่ครองที่คุณต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบเพศจากการเลือกคู่จากผู้เชี่ยวชาญและอ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์เช่นแบบทดสอบนี้ หรือควิซออนไลน์ฟรีเพื่อความสนุกต่างก็ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณลักษณะแบบไหนที่คุณต้องการในคู่ครองของคุณและผู้อื่น แต่เมื่อพูดถึงจิตวิทยาวิวัฒนาการ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเข้าใจได้ว่าสมมติฐานเช่นนี้อาจไม่สามารถปลอมแปลงได้ โดยได้รับการทดสอบเชิงประจักษ์และกล่าวอ้างโดยนักจิตวิทยาวิวัฒนาการหลายคนว่าเป็นแบบทดสอบที่แสดงผลได้ดี

เอกสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับแบบทดสอบเพศจากการเลือกคู่ของเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Schwarz, S., & Hassebrauck, M. (2012) ซึ่งเผยแพร่ไว้ใน Sex and Age Differences in Mate-Selection Preferences. Human Nature, 23(4), 447–466. doi:10.1007/s12110-012-9152-x. การศึกษาวิจัยถูกจัดทำขึ้นกับผู้เข้าร่วมกว่า 21,000 ราย โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดยินยอม และการศึกษาวิจัยนี้ได้ยึดแนวทางจริยธรรมตามที่กำหนดไว้

ผู้จัดทำแบบทดสอบเพศจากการเลือกคู่นี้ได้รับการรับรองในการจัดทำแบบทดสอบทางบุคลิกภาพที่หลากหลายจำนวนมาก และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในแบบทดสอบด้านจิตวิทยา จิตพยาธิสภาพ จิตวิทยาการเมือง และบุคลิกภาพ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำแบบทดสอบออนไลน์ฟรีนี้ของเรา โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผลลัพธ์จะถูกจัดเตรียมไป"ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำที่เป็นการรับรองหรือเป็นบริการโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบเพศจากการเลือกคู่ครองของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบเพศกับการเลือกคู่แบบออนไลน์นี้ฟรี โดยให้คุณค้นหาว่าคุณสมบัติในตัวคู่ครองที่คุณต้องการนั้นมีความสอดคล้องตามรูปแบบของผู้ชายหรือผู้หญิงทั่วไปหรือไม่

2. อ้างอิงเชิงวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบเพศกับการเลือกคู่ของเราได้ถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งถูกเขียนและค้นคว้าวิจัยโดย Hassebrauck และ Schwarz

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน การวิเคราะห์เชิงสถิติในแบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการนำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพจำนวนมากไปใช้และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบในด้านแบบลักษณ์ทางจิตวิทยา การเมือง และบุคลิกภาพ