Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Partner Seçimi Testi

Sosyal bilimler alanında uzman Hassebrauck ve Schwarz’ın çalışmalarına dayanan bu test, bir partnerde aradığınız özelliklere bağlı olarak maskülen veya feminen olduğunuzu belirleyecektir. 21.000’den fazla kişi üzerinde çalışan bilim insanları, katılımcının yaşı ve eğitim seviyesinin etkisinin neredeyse ihmal edilebilir olduğunu ve bir partnerde aradıkları şeyi büyük ölçüde cinsiyetlerinin belirlediğini bulmuştur.

Bir partnerde aradığınız özellikler bakımından maskülen mi yoksa feminen misiniz? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için ne derecede geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 20

Bir partnerde dikkate aldığım en önemli kriter onun ... olmasıdır.

Esprili.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Partner Seçimi Testi (IDR-MDT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-PST, Hassebrauck ve Schwarz’ın araştırmasını kullanmaktadır, ancak Hassebrauck veya Schwarz veya onların bağlı oldukları kuruluşlar ile ilişkili değildir ve bu kişiler tarafınca yazılmış herhangi aracın muadili değildir.

Bu Partner Seçimi Testi, kişilik testi, evrimsel psikoloji ve genel kişilik psikolojisi konusunda deneyimli profesyonel analistlerin yardımıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte, bu tür testlerin, partner tercihlerinize göre cinsiyetinizi belirlemenin mümkün olup olmadığını görmek için temelde yatan teoriye yalnızca bir ilk bakış olduğunu unutmamak gerekir.

Bunun gibi profesyonel ve bilimsel olması veya sadece eğlence için doldurulan ücretsiz online testler olması fark etmeksizin Partner Seçimi testleri, insanların bir eşte aradığı nitelikler bakımından, kendiniz ve başkalarının partner seçim kriterlerini tanımanıza yardımcı olur. Evrimsel psikoloji alanı söz konusu olduğunda, geniş meta-hipotezler yanlışlanamaz olsa da, evrimsel psikologlar tarafından öne sürülen bireysel iddiaların çoğunun deneysel testlere tabi tutulduğunu belirtmek önemlidir; bunların doğrulukları ispatlanmıştır.

Partner Seçimi Testimizde kullanılan bilimsel içerikler, şu çalışmada bulunabilir: Schwarz, S., & Hassebrauck, M. (2012), Eş Seçiminde Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları. Human Nature, 23(4), 447–466. doi:10.1007/s12110-012-9152-x. Bu çalışma 21.000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilmiştir ve tümü rızaları ile ankete katılmıştır. Bu çalışma etik ilkelere bağlı kalmıştır.

Bu ücretsiz online Partner Seçimi Testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, psikopatoloji, politik psikoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online testimizi kullanmadan önce lütfen sonuçların "olduğu gibi" ve ücretsiz sunulduğunu ve bunların herhangi profesyonel veya sertifikalı tavsiye olarak yorumlanmaması gerektiğini unutmayınız. Online Partner Seçimi Testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online Partner Seçimi Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve potansiyel bir eşte aradığınız özelliklerin tipik olarak maskülen veya feminen bir kalıba uyup uymadığını öğrenmenizi sağlayacaktır.

2. Bilime dayanmaktadır. Partner Seçimi Testimiz, Hassebrauck ve Schwarz tarafından araştırıldığı ve kaleme alındığı üzere kabul gören sosyal bilim temelleri üzerinde geliştirilmiştir.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji, politika ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.