Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na wysoce wrażliwą osobę (Highly Sensitive Person, HSP)

Określenie „wysoce wrażliwa osoba” (highly sensitive person, HSP) odnosi się do osób, u których mózg przetwarza informacje sensoryczne intensywniej niż przeciętnie. Osoby te często doznają zatem nadmiernej stymulacji i czują się przytłoczone. Szacuje się, że ten stan neurologiczny obejmuje 15-20% populacji, jest jednak ogólnie źle rozumiany i często błędnie postrzegany jako nieśmiałość, skrępowanie lub introwersja. Niniejszy test na wysoce wrażliwą osobę opiera się na badaniach naukowych nad tą koncepcją, opracowanych przez psycholog Elaine Aron.

Czy jesteś wysoce wrażliwą osobą? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 26

Jestem osobą, którą sztuka lub muzyka porusza bardziej niż większość znanych mi ludzi.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na wysoce wrażliwą osobę IDR Labs jest własnością IDR Labs International. Jest on opary na skali wysoce wrażliwej osoby, która jest własnością Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Test na wysoce wrażliwą osobę opiera się na szeroko stosowanym instrumencie, który ocenia tę wrodzoną cechę psychologiczną, często określaną jako cecha „wrażliwości sensorycznej” (Sensory Processing Sensitivity, SPS) lub cecha „wysoce wrażliwej osoby”. Cechę tę zaobserwowano u wielu gatunków i uważa się, że rozwinęła się ona jako rodzaj strategii przetrwania – uważne obserwowanie i dokładna analiza przed działaniem, zamiast bezmyślnego działania lub działania zgodnie z przeczuciem. Bycie wysoce wrażliwą osobą w tym sensie wskazuje na wyraźne usposobienie neurologiczne i stanu tego nie należy mylić z nieśmiałością, introwertycznością, nerwowością lub skrępowaniem.

Bezpłatne, internetowe testy lub quizy, takie jak niniejszy test na wysoce wrażliwą osobę, są po prostu wstępnymi rozważaniami dotyczącymi mierzonej koncepcji psychologicznej. Nie mogą więc zapewnić w pełni dokładnej oceny Twojej osobowości lub składników Twojego neuropsychologicznego stanu. Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na wysoce wrażliwą osobę, który ocenia Cię pod kątem często nierozpoznanych oznak wrażliwości sensorycznej, staraliśmy się, aby test był jak najbardziej spójny, dokładny i wiarygodny. W celu zapewnienia wiarygodnych i dokładnych wyników, nasz bezpłatny, internetowy test podlega kontroli statystycznej i walidacji.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo psychometrią, typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu na wysoce wrażliwą osobę przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako równoważne z profesjonalną oceną lub podobnymi zaleceniami. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na wysoce wrażliwą osobę jest dostępny za darmo i pozwoli Ci sprawdzić swój wynik w odniesieniu do instrumentu psychologicznego, opisanego w publikacji naukowej w Journal of Personality and Social Psychology.

2. Zasadność i wiarygodność. Zasadność testu na wysoce wrażliwą osobę została potwierdzona badaniami empirycznymi. Dowody zostały opublikowane w magazynach naukowych, wykazano również odpowiednią zasadność naukową tej koncepcji.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo badaniami psychologicznymi i osobowości.