Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Yüksek Hassasiyetli Kişi (HSP) Testi

“Yüksek hassasiyetli kişi” (HSP) terimi, beyinleri duyusal bilgiyi diğerlerinden daha derin bir düzeyde çalışan ve bu nedenle de genellikle aşırı uyarılmış ve sonucunda da bunalmış hisseden bireyleri ifade eder. Bu nörolojik yapının nüfus genelinin %15-20'sini kapsadığı tahmin edilmektedir, ancak genellikle yanlış anlaşılır ve çoğu zaman utangaçlık, tutukluk veya içe kapanıklık olarak yanlış yorumlanır. Aşağıdaki Hassas Kişi Testi, psikolog Elaine Aron tarafından geliştirilen bu yapıya ilişkin bilimsel araştırmaya dayanmaktadır.

Yüksek hassasiyetli bir kişi misiniz? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için ne derecede geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 26

İlgimi çeken şeylere kendimi gerçek anlamda kaptırırım.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Hassas Kişi Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. Amerikan Psikoloji Birliği'nin mülkü olan Yüksek Hassasiyetli Kişi Ölçeğine dayanmaktadır.

Hassas Kişi Testi, genellikle “Duyusal İşleme Hassasiyeti (SPS)" veya "Yüksek Hassasiyetli Kişi" özelliği olarak adlandırılan ve doğuştan gelen bu psikolojik özelliği değerlendiren bu yaygın olarak kullanılan araca dayanmaktadır. Bu özellik çok sayıda hayvan türünde gözlemlenmiştir ve bir tür hayatta kalma stratejisi olarak geliştiği düşünülmektedir – düşünmeden veya içgüdüleriyle hareket etmektense, harekete geçmeden önce iyice gözlemlemek ve derinlemesine düşünmek. Bu anlamda yüksek hassasiyetli kişi olmak, farklı bir nörolojik eğilime işaret eder ve utangaç, içe kapanık, gergin veya tutuk olmakla karıştırılmamalıdır.

Bu Yüksek Hassasiyetli Kişi Testi gibi online testler yalnızca ölçülen psikolojik konsept hakkında ilk bakış sunar; bunlar kişiliğiniz ya da nöropsikolojik durumunuzun bileşenleri hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz. Bu aksi takdirde tanısı konmadan kalan duyusal işleme hassasiyetinin belirtileri ve semptomlarını kendinizde taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Yüksek Hassasiyetli Kişi Testinin yayıncıları olarak, bu testin mümkün olduğunca tutarlı, doğru ve güvenilir olması için çalıştık. Ücretsiz online testimiz, sonuçların güvenilir ve doğru olması için istatistiksel kontrollere ve validasyona tabi tutulmuştur.

Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online Yüksek Hassasiyetli Kişi Testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman değerlendirmesi veya benzer tavsiyelerle eşdeğer olduğu düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Yüksek Hassasiyetli Kişi Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Personality and Social Psychology Dergisinde yayımlanmış olan bu psikoloji aracındaki skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, Yüksek Hassasiyetli Kişi Testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Bulgular bilimsel dergilerde yayımlanmış ve yapının iyi bilimsel geçerliğe sahip olduğu ortaya konmuştur.

3. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test, saygın bilimsel dergilerde yayımlanmış olan akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik ve psikoloji testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.