Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบไอคิวความถนัด

ไอคิวคือหนึ่งในแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการวัดความชาญฉลาด แบบทดสอบนี้ถูกรวบรวมโดยนักวิจัยอิสระที่ต้องการสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินก่อนการจ้างงานในการระบุว่าใครสักคนว่ามีความสามารถด้านใช้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้ควบคุมการจราจรบนอากาศ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ไอคิวของคุณเป็นเท่าไหร่? กรุณาตอบคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้เพื่อหาคำตอบ

แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยคำถามในลักษณะด้านล่างนี้ โดยเราจะเห็นกฎในเบื้องต้นก่อน จากนั้นเราต้องปรับกฎนั้นให้เข้ากับรูปร่างใหม่

ดูที่ตัวอย่างด้านบน ที่ด้านบนซ้ายเราจะเห็นสี่เหลี่ยมอันเล็ก ๆ สีม่วง และมีลูกศรที่ชี้ไปยังสี่เหลี่ยมอันใหญ่ ลูกศรแสดงให้เห็นว่าสี่เหลี่ยมอันเล็กเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านขวา ไปยังสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่กว่า ตามกฎนี้ เราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่า "รูปร่างจะเปลี่ยนไปมีขนาดที่ใหญ่กว่า" ด้านบนขวาคือวงกลมขนาดเล็กแล้วที่ลูกศรชี้ไปยังเครื่องหมายคำถาม ตรงเครื่องหมายคำถาม เราต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งในตัวเลือก A, B, C, D, หรือ E โดยที่วงกลมจะต้องเป็นไปตามกฎของสี่เหลี่ยม 2 อันนั้น เลยต้องขยายใหญ่ขึ้นตาม ดังนั้นคำตอบคือข้อ B

จากตัวอย่างด้านบน กฎตอนนี้คือ "เปลี่ยนรูปร่างจากบนลงล่าง" เราดูที่รูปร่างหลักดังกล่าว แล้วมองหาว่ามีคำตอบใดบ้างที่เปลี่ยนรูปร่างจากบนลงล่างเช่นกัน ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ D

ในข้อด้านบนเราจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมีขนาดที่เล็กลงและเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีขาว ดังนั้นทั้ง 2 กฎจะต้องมีการนำไปใช้กับรูปวงกลมขนาดใหญ่ด้านบน ซึ่งจะมีขนาดที่เล็กลงและเป็นสีขาว ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องเป็นข้อ A

คุณสามารถที่จะลองหาคำตอบด้านบนด้วยตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบนี้มีการจับเวลา

คุณจะมีเวลา 20 นาที ในการทำแบบทดสอบ เมื่อคุณพร้อมแล้ว คลิกเพื่อเริ่มต้นการทำสอบได้

แบบทดสอบไอคิวความถนัดได้ถูกรวบรวมโดยนักวิจัยอิสระสำหรับ IDRlabs

ความสามารถด้านการทำความเข้าใจสามารถวัดไอคิวได้ รวมทั้ง:

การคิดอย่างมีตรรกะ: ความสามารถในการคิดได้อย่างมีเหตุผลและเป็นไปตามแนวทางที่มีโครงสร้างทางความคิด ซึ่งสามารถที่จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวคิดด้านโปรแกรมมิ่งและเขียนได้อย่างเรียบร้อย เป็นโค้ดที่มีการจัดการอย่างดี

การทำงานของหน่วยความจำ: หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่กว่าจะช่วยให้คุณสามารถถือข้อมูลชั่วคราวและสามารถนำไปใช้จัดการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่กำลังเขียนโปรแกรม จดจำอัลกอริทึมที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนไปมาระหว่างส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมคุณได้

การให้เหตุผลและการแก้ปัญหา: รวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ระบุรูปแบบ เขียนผลสรุปอย่างมีตรรกะ และรวมไปถึงการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหานั้น ๆ ความสามารถนี้คือพื้นฐานสำหรับการจัดทำโดเมนต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนโปรแกรม การวิจัย และงานด้านวิศวกรรม

ความเร็วในการดำเนินการ: หมายถึงความเร็วของแต่ละคนในการดำเนินการและตอบสนองต่อข้อมูล การดำเนินการได้เร็วขึ้นเป็นผลประโยชน์ต่อการทำงานที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่ได้จำเป็นที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นหรือเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

ความเข้าใจด้านภาษา: ทักษะนี้รวมไปถึงการทำความเข้าใจและการนำภาษาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร เขียนข้อมูล และทำความเข้าใจภาษาเฉพาะด้านโปรแกรมมิ่ง

การให้เหตุผลด้านมิติสัมพันธ์: หมายถึงความสามารถในการทำความเข้าใจและให้เหตุผลด้านมิติสัมพันธ์สำหรับวัตถุต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับงานโปรแกรมจินตทัศน์ การทำความเข้าใจภาพกราฟิก 3D และการออกแบบอินเตอร์เฟสสำหรับผู้ใช้งาน

การจดจำแบบ: คือความสามารถในการระบุแบบและความสัมพันธ์ภายในข้อมูล ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโค้ด การระบุเทรนด์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดเดาถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้

นวัตกรรม: ในบทบาทที่ต้องการนวัตกรรมและการคิดแบบหัวก้าวหน้า คนที่มีไอคิวสูงมักจะได้เปรียบ ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดที่แตกต่างกัน การระบุรูปแบบ และการจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในอนาคต สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมภายในทีมหรือองค์กรของพวกเขาได้

การทำการตัดสินใจที่ซับซ้อน: งานที่ต้องอาศัยการทำความเข้าใจมักจะต้องทำการตัดสินใจที่ซับซ้อนและมีผลที่ตามมาในระยะยาว คนที่มีไอคิวสูงจะมีความพร้อมที่จะชั่งน้ำหนักผ่านหลายปัจจัยคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ดีกว่า

โดยรวมแล้ว คนที่มีไอคิวสูงมีข้อได้เปรียบสำหรับการทำงานที่เป็นที่ต้องการในการแก้ไขปัญหา เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำ นวัตกรรม และการตัดสินใจที่มีความซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม:

แบบทดสอบไอคิวไม่สมบูรณ์แบบ: แบบทดสอบมีข้อจำกัดและอาจมีอคติได้ และแค่คะแนนเพียงอย่างเดียวไม่ควรถูกใช้ในการระบุความเป็นไปได้ของคนคนหนึ่ง

ทักษะถูกพัฒนาผ่านการฝึกฝน: ในขณะที่ความสามารถในการรับรู้และทำความเข้าใจสามารถวัดผลได้จากแบบทดสอบไอคิวอาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การฝึกฝน แรงกระตุ้น และการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้มีบทบาทที่สำคัญอย่างมาก

ทักษะมีความหลากหลาย: หลายทักษะมีความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงผ่านการทดสอบไอคิว เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม และความฉลาดทางอารมณ์

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่การทดสอบฟรีนี้ ซึ่งให้คุณได้ทำการทดสอบเพื่อนค้นหาไอคิวของคุณเอง เราได้พยายามอย่างหนักในการทำให้แบบทดสอบเชื่อถือได้และถูกต้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ผ่านการควบคุมและการตรวจสอบเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการให้การประเมินหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ทั้งสิ้น การทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้น “ตามที่เป็น” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบและควิซออนไลน์ใด ๆ ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ ของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือสูง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าไอคิวมีความมั่นคง และเป็นหนึ่งในแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในเชิงสังคมศาสตร์

2. มีการควบคุมเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบได้ถูกดำเนินการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนแบบทดสอบถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

3. จัดทำอย่างเชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากบุคคลที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในการวิจัยทางด้านจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล