Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Aptitude IQ Testi

IQ, sosyal bilimlerdeki en sağlam kavramlardan biridir ve genel olarak zekayı ölçmenin en etkili yolu olduğu kabul edilmektedir. Bu test, kişinin yazılım mühendisi, hava trafik kontrolörü, bilim insanı, mali danışman ve benzeri gibi bilişsel açıdan zorlayıcı işlerde başarılı olma yeteneğine sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan istihdam öncesi değerlendirme araçlarına benzer şekilde bağımsız araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

IQ seviyen ne? Takip eden soruların her biri için yanıtınızı aşağıda belirtin.

Test aşağıda verilenler gibi ögelerden oluşacaktır. Önce bir kural göreceksiniz, sonra kuralı yeni bir şekle uygulamamız gerekecek.

Bu metnin üstündeki örnek ögeye bakın. Sol üstte küçük morumsu bir kare ve ardından büyük bir kareye doğru işaret eden bir ok görüyoruz. Ok, küçük karenin sağdaki şekle yani daha büyük bir kareye dönüştüğünü gösteriyor. Buradaki kuralın "şekli büyüt" olduğu varsayılabilir. Sağ üstte küçük bir daire ve ardından soru işaretini gösteren bir ok var. Soru işaretinin yerine 5 cevap seçeneğinden birini girmemiz gerekiyor. A, B, C, D veya E. Küçük dairenin 2 karedeki kurala uyması gerekir, yani büyümelidir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır.

Yukarıdaki örnekte ise kural "baş aşağı çevir"dir. Ana şekle bakıyoruz, sonra cevapların arasında baş aşağı çevrilmiş bir şekil buluyoruz, yani cevap D şıkkıdır.

Yukarıdaki şekilde karenin küçüldüğünü ve ayrıca mordan beyaza dönüştüğünü görüyoruz. Bu nedenle üstteki büyük daireye bu 2 kural uygulanmalıdır. Daha küçük ve beyaz olmalıdır. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır.

Teste başlamadan önce yukarıdaki şekli kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz.

Bu test zaman sınırlıdır.

Testi tamamlamak için 20 dakika zamanınız var. Hazır olduğunuzda Teste Başla’ya tıklayın.

IDRlabs Aptitude IQ Testi, bağımsız araştırmacılar tarafından IDRlabs için derlendi.

IQ ile Ölçülen Bilişsel Yetenekler şunlardır:

Mantıksal düşünme: Mantıksal düşünme ve yapılandırılmış düşünce yollarını takip etme yeteneği, programlama kavramlarını anlamak ve temiz, iyi organize edilmiş kod yazmak için yararlı olabilir.

Çalışma belleği: Daha büyük bir çalışma belleği, bilgileri geçici olarak tutmanıza ve değiştirmenize olanak tanır; bu, kodlama sırasında birden fazla görevi yerine getirmek, karmaşık algoritmaları hatırlamak ve programınızın farklı bölümleri arasında geçiş yapmak için yararlı olabilir.

Muhakeme ve Problem Çözme: Bu, bilgiyi analiz etme, kalıpları görme, mantıksal sonuçlar çıkarma ve sorunlara çözüm oluşturma yeteneğini içerir. Bu yetenek, programlama, araştırma ve mühendislik dahil olmak üzere birçok alanda temeldir.

İşleme Hızı: Bu, bireylerin bilgiyi işleme ve tepki verme hızını ifade eder. Daha yüksek işleme hızı, hızlı karar gerektiren görevlerde avantaj sağlasa da, her zaman daha iyi problem çözme veya daha derin anlayış anlamına gelmez.

Sözel Kavrayış: Bu, dili etkili bir şekilde anlamayı ve manipüle etmeyi içerir. İletişim, belge yazma ve programlamadaki teknik jargonu anlama açısından faydalı olabilir.

Uzamsal Akıl Yürütme: Bu, nesneler arasındaki uzamsal ilişkileri anlama ve manipüle etme yeteneğini ifade eder. Bu, program akışını görselleştirme, 3 boyutlu grafikleri anlama ve kullanıcı arayüzlerini tasarlama gibi görevlerle ilgilidir.

Kalıp Tanımlama: Bu, veri veya bilgi içindeki kalıpları ve ilişkileri tanımlama yeteneğini ifade eder. Bu, kodda yinelenen sorunları görmek, veri analizindeki eğilimleri belirlemek ve gelecekteki sonuçları tahmin etmek için çok önemlidir.

İnovasyon: Yenilik ve ileri görüşlülük gerektiren rollerde yüksek IQ'ya sahip bireyler genellikle avantajlı konumdadır. Farklı fikirleri birbirine bağlama, kalıpları görme ve gelecekteki olasılıkları öngörme yetenekleri, ekipler veya kurumlar içinde yenilikçiliği teşvik edebilir.

Karmaşık Karar Verme: Bilişsel açıdan zorlayıcı işler genellikle geniş kapsamlı sonuçları olan karmaşık kararlar almayı içerir. Yüksek IQ'ya sahip bireyler, birden fazla faktörü tartma, potansiyel sonuçları tahmin etme ve baskı altında bilinçli kararlar verme konusunda daha donanımlıdır.

Genel olarak yüksek IQ, problem çözmeyi, öğrenmeyi, eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı, verimliliği, liderliği, yenilikçiliği ve karmaşık karar almayı kolaylaştırarak bilişsel açıdan zorlayıcı bir işte önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bununla birlikte:

IQ testleri mükemmel değildir: Bu testlerin sınırlamaları ve potansiyel önyargıları vardır ve kişinin potansiyelini tanımlamak için tek bir puan kullanılmamalıdır.

Beceriler uygulama yoluyla geliştirilir: IQ testleri ile ölçülen bilişsel yetenekler beceri gelişimine katkıda bulunabilirken, pratik yapma, motivasyon ve öğrenme fırsatlarına erişim gibi diğer faktörler de önemli bir rol oynamaktadır.

Beceriler çok çeşitlidir: Yaratıcılık, iletişim, takım çalışması ve duygusal zeka gibi çeşitli alanlarda başarı ile ilişkili pek çok beceri doğrudan IQ testleriyle ölçülmez.

IQ özelliklerini kendi kendinize taramanıza olanak tanıyan bu ücretsiz testin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontrollere ve doğrulamaya tabi tutarak testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çabaladık. Bununla birlikte, bu test gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Yüksek geçerlik ve güvenilirlik. IQ modelinin muteber ve sosyal bilimlerin en geçerli konseptlerinden biri olduğuna dair güçlü bilimsel bulgular bulunmaktadır.

2. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

3. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online IQ testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.