Skip to main content

Цей тест також доступний на таких мовах:

Тест на визначення IQ здібностей

Показник IQ – це один з найдостовірніших концептів у соціології, який визнаний найефективнішим способом визначення рівня інтелекту людини. Цей тест розробили незалежні дослідники з метою імітації методів оцінки перед працевлаштуванням, які допомагають визначити, чи є у людини здібності до когнітивно складних професій, таких як інженер-програміст, авіадиспетчер, дослідник, фінансовий консультант і подібних професій.

Який у вас рівень IQ? Для кожного наступного завдання оберіть правильний варіант нижче.

Цей тест складається з елементів, які ви можете побачити нижче. Спочатку показаний приклад за певною логікою, а потім її потрібно застосувати до нового елементу.

Зверніть увагу на приклад вище. Зліва зверху знаходиться маленький фіолетовий квадрат, а потім стрілка, що вказує на великий квадрат. Стрілка показує, що маленький квадрат перетворився на фігуру праворуч, тобто на більший квадрат. Можна припустити, що тут діє правило: "збільши фігуру". Вгорі праворуч є маленький круг, а потім стрілка, що вказує на знак питання. На місці знаку питання потрібно вибрати один з 5 варіантів відповідей. A, B, C, D або E. Маленький круг повинен слідувати правилу 2 квадратів, тобто стати більшим. Отже, правильна відповідь - B.

У прикладі вище тепер діє правило "перевернути фігуру з верху вниз". Ми розглядаємо головну фігуру, потім знаходимо фігуру серед перевернутих варіантів і, таким чином, правильна відповідь D.

На малюнку вище можна побачити, як квадрат зменшується, а також змінюється з фіолетового на білий. Отже, до великого круга зверху слід застосувати 2 правила. Він має стати меншим і білим. Отже, правильна відповідь - А.

Ви можете спробувати розв'язати самостійно наведене вище завдання перед початком тесту.

Даний тест обмежений за часом.

У вас буде 20 хвилин на виконання тесту. Натисніть кнопку " Розпочати тест" для проходження тесту.

Цей тест на визначення здібностей IQ був розроблений незалежними дослідниками для компанії IDRlabs.

Когнітивні здібності, що вимірюються за допомогою IQ:

Логічне мислення: вміння логічно та послідовно мислити може бути корисним для розуміння концепцій програмування та написання чистого, добре впорядкованого коду.

Робоча пам'ять: великий обсяг робочої пам'яті дозволяє краще тимчасово зберігати та оперувати інформацією, що може бути корисним для роботи з великою кількістю завдань під час написання коду, запам'ятовування складних алгоритмів та швидкого перемикання між різними частинами певної програми.

Аналіз та вирішення проблем: це вміння аналізувати інформацію, виявляти закономірності, робити логічні висновки та знаходити рішення проблем. Ця здатність є фундаментальною у багатьох сферах, включаючи програмування, дослідницьку діяльність та інженерні спеціальності.

Швидкість обробки: це швидкість, з якою люди можуть сприймати інформацію та реагувати на неї. Хоча швидша швидкість обробки може дати перевагу в завданнях, що вимагають швидких рішень, вона не обов'язково дорівнює кращому розв'язанню проблем або їх глибшому розумінню.

Вербальне розуміння: це розуміння мови та вміння ефективно нею користуватися. Це вміння може бути корисним для спілкування, написання документації та розуміння технічної термінології в програмуванні.

Просторове мислення: це здатність розуміти та керувати просторовими зв'язками між об'єктами. Це важливо для таких завдань, як візуалізація коду програми, розуміння 3D-графіки та дизайну інтерфейсів користувачів.

Розпізнавання шаблонів: це здатність виявляти закономірності та взаємозв'язки в даних або інформації. Це має вирішальне значення для розпізнавання повторюваних помилок у коді, виявлення закономірностей в аналізі даних і прогнозування майбутніх результатів.

Винахідливість: на посадах, які вимагають новаторства та далекоглядності, люди з високим IQ часто мають перевагу. Їхнє вміння поєднувати непоєднувані ідеї, виявляти закономірності та передбачати майбутні можливості може бути рушієм інновацій у їхніх командах чи організаціях.

Прийняття складних рішень: когнітивно складна робота часто передбачає прийняття складних рішень з довгостроковими наслідками. Люди з високим рівнем IQ краще здатні зважувати численні фактори, передбачати потенційні результати та приймати обґрунтовані рішення в ситуаціях високого ризику.

Загалом, високий IQ може забезпечити значну перевагу в когнітивно складній роботі, сприяючи вирішенню проблем, навчанню, критичному мисленню, креативності, ефективності, лідерству, інноваціям та прийняттю складних рішень.

Однак:

Тести IQ не є досконалими: вони схильні до обмежень і потенційних упереджень, і лише показник тесту не повинен використовуватися для визначення потенціалу людини.

Навички розвиваються через практику: хоча когнітивні здібності, що вимірюються за допомогою тестів IQ, можуть сприяти розвитку навичок, існують ще й інші фактори, такі як практика, мотивація та доступ до можливостей навчання, які відіграють не менш важливу роль.

Навички бувають різними: чимало навичок, важливих для успіху в різних сферах, не можна виміряти безпосередньо за допомогою IQ-тестів, наприклад, креативність, комунікація, робота в команді та емоційний інтелект.

Як автори цього безкоштовного онлайн-тесту, який дозволить визначити ваш рівень IQ, ми доклали всіх зусиль, щоб цей тест вирізнявся надійністю та достовірністю завдяки численним перевіркам та статистичному контролю даних. Однак, безкоштовні онлайн-тести на зразок цього надають інформацію "як є", і не повинні тлумачитись як надання будь-якої професійної чи сертифікованої консультації. Для отримання додаткової інформації про наші онлайн-тести ознайомтеся, будь ласка, з нашими Умовами надання послуг.

Для чого проходити цей тест?

1. Висока достовірність і надійність. Науково доведено, що концепт IQ є надійним і одним з найбільш достовірних концептів серед соціальних наук.

2. Статистичний аналіз. Статистичний аналіз тесту проводиться для забезпечення максимальної точності та достовірності результатів.

3. Професіоналізм. Цей тест створений спеціалістами, що мали досвід роботи з численними психологічними тестами, а також працювали з тестуванням типології особистості.