Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบคนเจ้าปัญหา

มีการอธิบายลักษณะของคนที่ยากที่จะอยู่ด้วยกับคนอื่นจากวัฒนธรรมอันหลากหลายทั่วโลก ซึ่ง Chelsea Sleep และเพื่อนร่วมงานของเธอที่ University of Georgia เชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะอธิบายถึงองค์ประกอบของคนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยากทั้งหมดเจ็ดอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์ได้

คุณเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ยากหรือไม่? โปรดระบุว่าคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้สามารถอธิบายถึงตัวคุณได้มากน้อยแค่ได้

คำถามที่ 1 จาก 35

ฉันคอยจับตาดูคู่รัก เพื่อน และ/หรือ สมาชิกในครอบครัวของฉันอย่างไม่คลาดสายตาเพื่อค้นหาว่ามีใครที่กำลังไม่ซื่อสัตย์กับฉันอยู่หรือเปล่า

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบคนเจ้าปัญหาของ IDRlabs (The IDRlabs Difficult Person Test, IDR-DPT) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-DPT อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Chelsea Sleep, Ph.D. และเพื่อนร่วมงานของเธอที่ได้ทำการวิจัยโครงสร้างของแอนตาโกนิซึม IDR-DPT ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักวิจัยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะในด้านจิตวิทยาส่วนบุคคล และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบคนเจ้าปัญหาของ IDRlabs อ้างอิงข้อมูลมาจากผลงานของ Dr. Sleep ซึ่งถูกตีพิมพ์ไว้ใน Sleep, C. E., Crowe, M. L., Carter, N. T., Lynam, D. R., & Miller, J. D. (2020, October 15) Uncovering the structure of antagonism. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. Advance online publication and Krauss, S. 7 Basic personality ingredients of difficult people. Psychology Today.

ผลงานของ Dr. Sleep และเพื่อนร่วมงานของเธอได้มองที่ปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่กำหนดคุณลักษณะของคนเจ้าปัญหา ซึ่งแบบทดสอบคนเจ้าปัญหานี้ก็มีการอธิบายถึงการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงบางอย่างไว้ด้วย แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น ซึ่ง IDRlabs และแบบทดสอบคนเจ้าปัญหาปัจจุบันเป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร และสถาบันวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ

แบบทดสอบคนเจ้าปัญหานี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนเจ้าปัญหา อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่แบบทดสอบแรกๆ และไม่สามารถทำการประเมินคุณลักษณะทางบุคลิกภาพของคุณได้อย่างถูกต้องทั้งหมด ซึ่งแบบทดสอบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินผลด้านบุคลิกภาพหรือสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือมากที่สุดควรเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

เนื่องจากเราเป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบคนเจ้าปัญหาออนไลน์ฟรีนี้ซึ่งให้คุณได้มองถึงคุณลักษณะของคนที่ยากที่จะอยู่ด้วยสำหรับคนอื่น เราพยายามอย่างมากที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ด้วยการใช้การควบคุมและตรวจสอบเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบคนเจ้าปัญหานี้ไม่ได้เป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใดๆ ของเรา โปรดอ่านได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบคนเจ้าปัญหานี้ส่งตรงถึงมือคุณโดยที่คุณไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนใดๆ และให้คุณได้รับคะแนนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ใจแข็ง รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ก้าวร้าว หวาดระแวง ชอบชักจูง ชอบครอบงำ หรือชอบเสี่ยง

2. ใช้หลักทางการแพทย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบทดสอบนี้อ้างอิงมาจากงานของดุษฎีบัณฑิต ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งมอบภาพที่ชัดเจนทางการแพทย์ของคุณลักษณะปัจจุบันของผู้ตอบคำถาม เพื่อระบุเกี่ยวกับแอนตาโกนิซึมและใช้เป็นตัววัดผลตามมาตรฐาน

3. ใช้การควบคุมทางสถิติ แบบทดสอบนี้ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล