Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Otizm Testi

Dr. Sarah L. Barret’in çalışmalarına dayanmaktadır.

Talimatlar: Aşağıda, otizm tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve ilgili beyanın sizin için geçerli olup olmadığını belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

İnsanların niyetlerini anlamayı zor bulurum.

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık Otizm Testi (IDR-3MASDT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MASDT, Yetişkin Tekrarlı Davranışlar Anketi-2’yi (RBQ-2A) geliştirmiş olan Dr. Sarah L. Barret, Dr. Mirko Uljarevic, Dr. Emma K. Baker, Dr. Amanda L. Richdale, Dr. Catherine R.G Jones ve Dr. Susan R. Leekam tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dayanmaktadır. IDR-3MASDT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs 3 Dakikalık Otizm Testi geliştirilirken Barret, S., Uljarevic, M., Baker, E., Richdale, A., Jones, C., & Leekam, S. (2015) çalışmasında yayımlanmış olduğu üzere Otizm için RBQ-2A kriterlerinden yararlanılmıştır. Yetişkin tekrarlı davranışlar anketi-2 (RBQ-2A): Kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışların bir öz bildirim ölçümü. Otizm ve Gelişim Bozuklukları Dergisi, 45(11): 3680–3692. Barrett, S.L., Uljarević, M., Jones, C.R.G. vd. Otistik yetişkinlerde Yetişkin Tekrarlı Davranışlar Anketi-2 kullanılarak kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışların alt tiplerinin değerlendirmesi. Moleküler Otizm 9, 58 (2018). Allely, C.S. (2019). Tekrarlı davranışlar ve kısıtlı ilgi alanlarının kadınlarda otizm fenotipinin irdelenmesi: Sistematik bir PRISMA incelemesi. Salford Üniversitesi Kurumsal Bilgi Havuzu.

Dr. Barret, Dr. Uljarevic, Dr. Baker, Dr. Richdale, Dr. Jones, and Dr. Leekam tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma aynı zamanda, özellikle vasıflı ruh sağlığı uzmanları tarafından klinik kullanımı yaygın olan RBQ-2A psikoloji enstrümanının içerdiği bazı tanısal kriterlerin de belirlenmesinde kullanılmıştır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık ASD Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık Otizm Testi, bir nöro-gelişimsel bozukluk olan Otizm Spektrum Bozukluğunun klinik konseptinin değerlendirilmesinde kullanılan tanınmış ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve potansiyel kişilik bozukluğunuz hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir ruh sağlığı değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Kendinizde bu nöro-gelişimsel bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık Otizm Anketinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık Otizm Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Otizm Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve bozuk sosyal işlevler ve iletişim bozukluklarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin otizme işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.