Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Kişilik Tipi Testi

Myers, Briggs ve Jung tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dayanmaktadır

Bu ücretsiz kişilik testi, Myers, Briggs, von Franz ve van der Hoop tarafından geliştirilen Jung tipolojisine göre dört harfli kişilik tipi kodunuzu almanızı sağlayacaktır. Testimiz, Jung tipolojisi yorumlamalarını nicelleştirmenin birçok yolundan biridir, MBTI testi (Myers-Briggs Tip Göstergesi® MBTI), Jung Tip Göstergesi ve diğer benzeri araçlar ile benzer ama bunlarla aynı değildir.

Soru 1 / 44

Hangisi sizin için daha doğrudur?

SONRAKİ

IDR Labs Kişilik Tipi Testi mülkiyeti IDR Labs International’a aittir.

Bu testimiz, istatistiksel kontroller ve validasyona tabi tutulmuş az sayıdaki ücretsiz testten biridir. Böyle olsa dahi lütfen testlerin yalnızca birer gösterge olduğunu–fikir sahibi olmanız için sisteme bir ilk bakış sunduğunu–unutmayınız.

Myers-Briggs Tip Göstergesi ve MBTI, Myers & Briggs Foundation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markaları veya ticari markalarıdır. MBTI® aracı The Myers-Briggs Company tarafından yayımlanmıştır. Jung Tip Göstergesi’nin mülkiyeti Psytech International’a aittir.

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) testi, Jung Tip Göstergesi gibi profesyonel veya "resmi" testler veya bunun gibi ücretsiz online kişilik testleri size kişilik tipiniz hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan göstergelerdir. Şimdiye kadar tasarlanan hiçbir test, kişilik tipinizi tam doğruluk veya güvenilirlikle belirleyemez ve hiçbir kişilik testi, Myers, Briggs, von Franz, van deer Hoop ve Jung’un çalışmalarını derinlemesine bilmenin yerini tutamaz.

Jung, Myers, Briggs, von Franz, van deer Hoop tipolojisine göre psikolojik tipinizi keşfetmenizi sağlayan bu online ücretsiz kişilik testinin yayıncıları olarak, bu ücretsiz online kişilik testinin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve eksiksiz olması için çalıştık.

Jung tipolojisine ve diğer profesyonel olarak tasarlanmış "resmi" testler, hassas araçlar gibi, ücretsiz online testimiz de sonuçların doğru ve güvenilir olması amacıyla istatistiksel kontroller ve geçerlik doğrulamasına tabi tutulmaktadır.

Başlıca temel aldığımız nokta, C.G. Jung'un Psikolojik Tiplerinin yanı sıra, MBTI® testinin yazarlarından Isabel Briggs Myers’ın Gifts Differing adlı çalışmalarında sunulmuş olan kişilik tipleri hakkındaki psikolojik bilgilerden oluşmaktadır. Buna ek olarak, van der Hoop’un Conscious Orientation ve Character and the Unconscious adlı çalışmaları da bu testin yapım aşamasında etkili olmuştur.

Bu test varolan teoriyi izlemektedir. Testimiz, Jung teorisinin lakayıt bir benzeri yerine Jung, Myers, von Franz ve van der Hoop’un kişilik tipi üzerine teorisini izlemektedir.

Testimiz, van der Hoop'un resmi çalışmalarına mümkün olduğunca yakın olan doğru bir psikolojik değerlendirme sağlama çabasıyla J.H. van der Hoop'un çalışmalarından da yararlanan ücretsiz online testlerden biridir.

Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok farklı kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz online testimizi kullanmadan önce lütfen aldığınız dört harfli kişilik tipi kodunun, resmi tipoloji testleri ve eğitim içerikleri tarafından sağlanan kişilik tipi kodları ile uyumlu olsa da, bu testin Myers-Briggs Type Indicator®, Grey-Wheelwright Tip Göstergesi, Jung Tip Göstergesi ve benzeri tescilli resmi testlerle karıştırılmaması gerektiğini unutmayınız. Ücretsiz online kişilik testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" ücretsiz olarak verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Online kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

C.G. Jung

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz ve güvenilir. Bu ücretsiz online kişilik testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Jung, Myers, Briggs, von Franz ve van der Hoop tarafından ortaya koyulan tipolojiye göre dört harfli kişilik tipi kodunuzu almanıza olanak tanır.

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Ücretsiz kişilik testimiz ABD, Avrupa ve Doğu Asya da dahil olmak üzere birçok farklı bölgede başarıyla kullanılmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.